Sti

2

Nyheder

Klimaændringer: Kommissionen iværksætter et større investeringsprogram for innovativ kulstoffattig teknologi

Europa-Kommissionen iværksætter i dag den første indkaldelse af forslag til verdens største investeringsprogram for demonstrationsprojekter inden for kulstoffattig og vedvarende energi. Initiativet, der går under navnet NER 300, vil yde betydelig finansiel støtte til mindst otte projekter vedrørende teknologier til opsamling og geologisk lagring af kulstof (CCS) og mindst 34 projekter vedrørende innovative teknologier inden for vedvarende energi.

Målet er at fremme udviklingen af en kulstoffattig økonomi i Europa og derved skabe nye "grønne" arbejdspladser og bidrage til at nå EU's ambitiøse klimamål. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) samarbejder med Kommissionen om gennemførelsen af programmet. Interesserede virksomheder har tre måneder til at indgive bud på nationalt plan.

Read more:

IP/10/1476: Klimaændringer: Kommissionen iværksætter et større investeringsprogram for innovativ kulstoffattig teknolog Vælg oversættelse af det forrige link i

SPEECH/10/635: Commissioner Connie Hedegaard presents NER300 Vælg oversættelse af det forrige link 

Questions ∓ Answers on the NER300 programme and the first call for proposalspdf(2 MB) Vælg oversættelse af det forrige link 

NER 300 call

Seneste opdatering: 18/06/2014 | Til toppen