Navigation path

Min artikel

Min artikel

Nye klimaregler for biler vil spare os for milliarder
Af Connie Hedegaard, EU Kommissær for Klima

12/07/2012

Trees © Medioimages/Photodisc/Digital Vision

Da jeg for nylig præsenterede EU-kommissionens forslag til nye regler for CO2-udslippet fra person- og varebiler i 2020, var der sikkert en og anden hjemme i stuen, der tænkte: "Skal vi nu have flere regler nede fra EU?"

Svaret er ja, det skal vi. For der er ikke noget i vejen med regler, når de er skruet fornuftigt sammen, og hele europæisk miljøpolitik er én lang historie om, hvilke fremskridt vi kan opnå, når vi laver fornuftig regulering. For år tilbage tog vi i EU de første skridt, når det gælder at regulere bilers CO2 udledning. Og det har virket. Tænk på hvor meget længere en ny bil i dag typisk kører på literen sammenlignet med for bare nogle få år siden. De fælles regler har skubbet på denne udvikling, og dette område er et strålende eksempel på et område, hvor det giver mening at lave et fælles europæisk regelsæt, frem for hvis 27 medlemsstater hver især lavede deres.

Ikke alene vil de nye regler hvert år spare klimaet for en CO2-belastning, der nogenlunde svarer til det samlede udslip fra Italien. De vil også give almindelige bilejere flere penge på lommen og tilskynde den europæiske bilbranche til at oppe sig og fokusere deres indsats inden for forskning og udvikling.

Helt konkret foreslår vi, at nye personbiler i snit må udlede max 95 gram CO2 per kilometer i år 2020, mens varebiler må udlede 147 gram. Er det ambitiøst? Ja, det er ambitiøst, men det er også realistisk. Fra dele af industrien lyder det, at det vil blive svært og vil sætte branchen under pres. Omvendt har nogle miljøorganisationer krævet striksere mål. Jeg mener, vi har ramt en god balance og sat ambitiøse mål, som stadig er til at indfri, hvilket glædeligt nok både den europæiske forbrugerorganisation og CLEPA, som organiserer de fleste af dem, der producerer dele til biler, er enige i.

Med de nye regler får Europa verdens strammeste standarder for bilers CO2-udslip og dermed også brændstofeffektivitet. Og det er godt, for der er ingen tvivl om, at det vil blive et afgørende konkurrenceparameter i bilbranchen de næste mange år. Trods økonomisk krise i Europa ligger olieprisen stadig omkring $100 per tønde, hvilket ses på de høje brændstofpriser, og der er ikke umiddelbart udsigt til, at det vil ændre sig. Tværtimod.

Besparelsen for Europa som helhed vil da også blive enorm. Over kr. 200 mia. i udgifter til benzin og diesel vil vi i Europa hvert år undgå fra 2020 og frem. Det vil kunne mærkes meget tydeligt både for virksomheder og forbrugere. Og så vil det pynte gevaldigt på EU's handelsbalance, som vores høje olieimport er med til at trække i minus.

Hvad vil det konkret betyde for en helt almindelig bilejer? I første omgang ikke så meget. For reglerne gælder kun nye biler, og er først fuldt udmøntet i år 2020. Til den tid vil det så blive lidt dyrere at købe en ny bil, men merprisen vil blive tjent hjem på få år, fordi der med et lavere CO2-udslip også følger et lavere benzinforbrug. Ifølge EU Kommissionens beregninger vil den gennemsnitlige bilejer kunne spare ca. kr. 2500 på brændstofregningen hvert år, og over bilens levetid vil den samlede besparelse ligge på mellem kr. 20.000-30.000 – merprisen for den nye bil medregnet.

Bolden ligger nu hos EU-landenes miljøministre og Europa-Parlamentet, og dermed har de ansvaret for at fastholde ambitionsniveauet. For det giver sig selv, at skulle forslaget blive udvandet, så vil den økonomiske gevinst for forbrugerne og virksomheder også blive tilsvarende mindre.

Senest ajourført: 12/07/2012 | Sidens top