Sti

1

Mine artikler

Oplysninger fra EU's klimakommissær Connie Hedegaard om inddragelsen af luftfarten i emissionshandelssystemet ETS

Trods mange års arbejde og pres fra EU, som altid har støttet og fortsat støtter en verdensomspændende indsats, har ICAO's medlemsstater ikke kunnet nå til enighed om en global metode til at begrænse luftfartens emissioner. Derfor – og på baggrund af det presserende behov for at imødegå klimaændringerne – har Den Europæiske Union valgt at lovgive. Den internationale luftfarts emissioner i Europa er fordoblet siden 1990 og kunne oven i købet tredobles frem til 2020, samtidig med at emissionerne er nedbragt i de fleste andre sektorer. Da EU har truffet foranstaltninger for de fleste andre sektorer, er det kun rimeligt, at luftfarten til og fra EU også bør bidrage til at bekæmpe klimaændringerne.

I forbindelse med inddragelsen af luftfarten i EU's emissionshandels¬ordning er det fastsat, at i 2012 vil 85 % af kvoterne til luftfarten blive tildelt gratis til de luftfartøjsoperatører, som er omfattet af systemet. I perioden 2013-2020 mindskes denne procentdel af gratis kvoter til 82 %. Passagerernes meromkostninger vil siden hen afhænge af, hvad luftfarts¬selskaberne gør med værdien af de 85 % gratis kvoter på billetpriserne.

Med de aktuelle CO2-priser og afhængigt af luftfartsselskabernes beslutninger kan omkostningerne for en enkeltbillet på en transatlantisk eller anden langdistanceflyvning variere mellem 2 EUR og 12 EUR.

Erfaringerne – især i energisektoren – har tidligere vist, at den fulde værdi af kvoterne kan blive sendt videre til forbrugerne (det øvre scenario). De faktiske omkostninger for passagererne kunne i så tilfælde stige til ca. 12 EUR. Dette giver luftfartsselskaberne en ekstraindtægt pr. passager på op til 10 EUR. Disse ekstraindtægter kan eksempelvis anvendes til at modernisere flåden, forbedre brændstoføkonomien og benytte ikke-fossilt flybrændstof, hvilket vil bidrage til at nedbringe emissionerne, og der vil derfor ikke påløbe yderligere omkostninger ved at overholde det fastsatte loft.

Hvis luftfartsselskabet alene sender omkostningerne for de yderligere indkøbte kvoter videre (det nedre scenario), bør den øgede pris for passagererne være under 2 EUR. I det tilfælde øges luftfartsselskabernes nettoomkostninger ikke, fordi eventuelle udgifter til køb af kvoter, der ikke modtages gratis, vil blive væltet over på kunderne.

Lad os tage en enkeltbillet fra Paris til Beijing som eksempel. CO2-emissionerne anslås til ca. 627 kg pr. passager. Værdien af kvoter, der skal returneres, vil i aktuelle CO2-priser være 7,52 EUR pr. passager. I betragtning af den høje andel af gratis tildelte kvoter til luftfartsselskaberne anslås det, at luftfartsselskabets omkostninger ved at købe yderligere kvoter til dækning af emissioner vil være 1,50 EUR. Beslutter luftfarts¬selskabet at overvælte de 7,52 EUR fuldt ud på passageren, giver dette selskabet 6,02 EUR i ekstraindtægter. Luftfartsselskaberne er naturligvis selv i stand til at finde en passende balance mellem de to ovennævnte scenarier.

Læs mere: European Commission sets the rules for allocation of free emissions allowances to airlines

Seneste opdatering: 27/06/2013 | Til toppen