Navigationspfad

News

Nachrichten

Danmark har nøglen til EU's kommende budget
Af Connie Hedegaard, Klimakommissær i EU

07/06/2011

Connie Hedegaardk

Skal EU's budget bruges på vindmøller eller motorveje? Hvor stort skal budgettet være? Og hvem skal bidrage med hvad? Den slags spørgsmål får Danmark stor indflydelse på over det kommende år – langt større end et land på vores størrelse normalt ville kunne forvente at få.

I øjeblikket arbejder vi internt i Kommissionen på højtryk med vores udspil til en ny flerårig finansiel ramme, som vi fremlægger for medlemslandene og Europaparlamentet inden 1. juli i år. Derefter vil forhandlingerne køre blandt medlemsstaterne, først under polsk formandskab i anden halvdel af 2011 og siden med Danmark for bordenden første halvdel af 2012. Om det kan lykkes helt at lukke forhandlingerne undre dansk formandskab er tvivlsomt. Men der er ingen tvivl om, at Kongeriget Danmark får en absolut nøglerolle i forhandlingerne og virkelig vil have mulighed for at præge resultatet.

Den grundlæggende udfordring i forhold til budgetforhandlingerne er at målrette EU-budgettet mere mod vores politiske prioriteter og gøre op med den traditionelle juletræsmodel, hvor alle får lov til at hænge lidt på træet, og resultatet i bedste fald bliver eklektisk.

I en tid, hvor adskillige medlemslande har været gennem svære forløb med fyringer i det offentlige og beskæring af kernevelfærdsydelser, er det helt afgørende, at vi på europæisk plan stiller skarpt på de områder, hvor der vitterlig er mening i at arbejde sammen og pulje vores kræfter.

Jeg mener, vi skal fokusere EU-samarbejdet på de helt store udfordringer, dem medlemslandene ikke kan løse alene. Det gælder f.eks. klima- og energiudfordringen, udfordringen med knappe ressourcer, og det gælder udfordringen omkring konkurrenceevne. Og frem for at tænke i modsætninger skal vi kigge efter synergier og integrerede løsninger.

Lad os samarbejde mere på forskningsområdet. Lad os lave flere fælles demonstrationsprojekter. Lad os sammen få moderniseret vores energisystemer og få dem gjort mere intelligente. Lad os indfri vores klima- og energieffektivitetsmål og stimulere vores virksomheder til at forny sig. Lad os bruge EU's budgetter - strukturfonde, landbrugsstøtte - langt klogere, langt mere målrettet.

Det er den slags politiske prioriteringer, vi skal lave. Vi skal turde spørge os selv: Hvor er der en regulær merværdi ved at arbejde sammen på europæisk niveau, og så skal vi handle på det. Som kommende EU-formand har Danmark nøglen til EU's næste budget.

Connie Hedegaard

Klimakommissær i EU

Letzte Aktualisierung: 07/06/2011 | Seitenanfang