Navigation path

Nyheder

Nyheder

Europæisk merværdi er vejen ud af krisen
Af Connie Hedegaard, EU's klimakommissær

24/05/2011

Connie Hedegaard

Morten Messerschmidt fremstiller i sin kommentar fra d. 11. maj EU som et sort hul for danske skattekroner, som han mener ender uden for demokratisk rækkevidde. Den fejlfortolkning er først og fremmest ærgerlig, idet Morten Messerschmidt selv som valgt til Europaparlamentet på demokratisk vis er med til både at fastlægge de finansielle rammer for EU's budget samt sikre, at budgettet overholdes.

Derudover ryger Danmarks bidrag – der svarer til ca. 1,1 % af bruttonationalproduktet - ikke ned i et tomt hul, men investeres i tværgående europæiske initiativer. Initiativer, hvor 80 % af midlerne faktisk administreres direkte af de nationale og lokale myndigheder i medlemslandene, dvs. kommunerne, regionerne og statslige myndigheder. Et eksempel kunne være de 150 mio. kr. region Syddanmark fik tilsagn om for nylig, der skal bruges til at få tidligere medarbejdere fra Lindøværftet og LM Glasfiber tilbage på arbejdsmarkedet.

Kommissionen fremlægger før 1. juli sit forslag til en ny flerårig finansiel ramme. Kommissionens bestræbelser går på at målrette EU-budgettet mere mod de fælles europæiske prioriteter og skabe merværdi ved at pulje vores midler og investere i europæiske styrkepositioner. Tag f.eks. klima- og energivenlig teknologi. Her giver det god mening at pulje kræfterne i Europa.

EU støtter allerede i dag bl.a. udviklingen af et elbil-testcenter på Bornholm og er lige nu ved at udvælge demonstrationsprojekter inden for fremtidens klimavenlige energiproduktion (projektet kaldes NER300), der med støttemidler på godt 30 mia. kr. – finansieret gennem salg af CO2 kvoter - skal sikre, at Europa er med helt fremme i udviklingen af de teknologier, der skal skabe fremtidens vækst og arbejdsplader. For det enkelte land kan sådanne storstilede investeringsprojekter være for tunge at bære alene - ikke mindst, i en krisetid, hvor det er svært at få enderne til at mødes. Men sammen kan vi løfte dem. Det er præcis den slags, vi gerne skulle have meget mere af i det nye budget. Og det er ikke, som Morten Messerschmidt tror, til skade for konkurrenceevnen. Tværtimod. Det er vejen ud af krisen.

Connie Hedegaard

Senest ajourført: 24/05/2011 | Sidens top