Navigation path

Mine ansvarsområder

Klimaforandringer er en af de største udfordringer, vi står overfor i det 21. århundrede. Og som EU's første klimakommissær arbejder jeg for, at vi investerer i en bæredygtig fremtid og i løsninger, som kommer klimaet til gode og samtidig styrker vores økonomi og energiforsyning.

For klimaudfordringen handler ikke kun om at undgå oversvømmelser, tørke og voldsommere storme i fremtiden, selvom det i sig selv er væsentlige grunde til at handle. Det handler også helt jordnært om Europas økonomiske og geostrategiske interesser her og nu. Med 3,4 millioner europæiske arbejdspladser bidrager grønne teknologier allerede i dag til vores fælles velfærd. Og alle prognoser viser, at det er en sektor, der vil vokse markant i de næste mange år. Grønne teknologier har traditionelt været en af Europas styrkepositioner, men vi skal kridte skoene for at holde tempo i de kommende år. Vi er ikke de eneste, der har set mulighederne i grøn teknologi og et land som Kina er tæt på at overhale os, når det handler om grønne investeringer.

Samtidig er Europa allerede i dag nettoimportør af energi. Det gør os sårbare både i forhold til udsving i de internationale energipriser og til fremmede magter på den internationale scene. Hvis vi omstiller til vedvarende energi og bliver langt mere energieffektive, kan vi blive mindre afhængige af energi udefra.

Mit arbejde som kommissær handler derfor om at sikre, at EU fører en ambitiøs klimapolitik – både internationalt og på hjemmefronten.

Internationalt presser vi på for at opnå fremskridt i FN-forhandlingerne – med en bindende aftale som det ultimative mål. Samtidig arbejder vi på at omstille de europæiske samfund, så vi senest i år 2050 har en stærk, konkurrencedygtig økonomi, som ikke ligger klimaet til last.

Det handler om at sætte mål, som sender klare signaler til investorerne og tilskynder virksomhederne til at finde nye og bedre løsninger. Det handler også om at hjælpe de nye teknologier ud på markedet gennem støtte til forskning og udvikling. Og det handler ikke mindst om kommunikation – så ikke kun politikerne, men også de europæiske borgere kan træffe informerede, klimavenlige valg i deres dagligdag.

Måden, vi håndterer klimaudfordringen på i de kommende år, vil have afgørende betydning for vores indflydelse og geostrategiske rolle i verden. Og det er om noget et område, hvor det giver mening, at EU-landene handler i fællesskab – og ikke hver for sig.

Letter from President Barroso to Connie Hedegaard outlining the role and portfolio of the Commissioner for Climate Action English (en) PDF-fil [16 KB]

Senest ajourført: 11/02/2011 | Sidens top