Navigation path

Mit team

team Hedegaard

Go

KABINETCHEF

Peter VIS
Peter VIS

Tel: +32 2 29 58900
BERL 9/374

 • Forvaltning og koordination af kabinettet
 • Samarbejde med DG Klima
 • Personaleansvar

Assistent:
Bodil SEY


Sidens top

VICE-KABINETCHEF

Eva JENSEN
Eva JENSEN

Tel.: +32 2 29 59545
BERL 9/412

 • Stedfortræder for kabinetchefen
 • Personaleansvarlig for assistenter og sekretærer
 • Klimaforhandlinger/relationer (inkl. UNFCCC, G8, G20, Major Economies Forum, Asien og Afrika)
 • Forberedelse af miljørådsmøder og Det Europæiske Råd (i forhold til klimaindsats)
 • Møder med generaldirektoratet
 • 2030-rammen
 • Udenrigs- og sikkerhedspolitik (undtagen Nord- og Sydamerika)
 • Fiskeri og maritime forhold

Assistent:
Sylvie WUIDAR


Sidens top

RÅDGIVER

Anne BERGENFELT
Anne BERGENFELT

Tel: +32 2 29 50850
BERL 9/391

 • Klimaforhandlinger/relationer (inkl. Nord- og Sydamerika)
 • Rådsmøder, med undtagelse af miljø
 • Overtrædelser
 • Det Europæiske Miljøagentur (klimaindsats)
 • Grønne ngo'er
 • Miljø
 • Udenrigs- og sikkerhedspolitik (Nord- og Sydamerika)
 • Udvidelse og europæisk naboskabspolitik
 • Forskning og innovation
 • Maritim transport
 • Konkurrence og statsstøtte
 • Ligestillingspolitik

Assistent:
Sabina BENGTSSON


Sidens top

MEDLEMMER AF KABINETTET

Niels LADEFOGED
Niels LADEFOGED

Tel: +32 2 29 90466
BERL 9/399

 • Emissionshandel (EU ETS, sektorspecifikke tilgange og krediteringsmekanismer, CDM) herunder internationale forhandlinger/links relateret til emissionshandel
 • Energi (undtagen bioenergi)
 • Transport (med undtagelse af søfart)
 • Det indre marked og tjenesteydelser

Assistent: Samantha ORCHARD


Sidens top

Caroline LAMBERT
Caroline LAMBERT

Tel: +32 2 29 92480
BERL 9/402

 • Finansiering og budgetspørgsmål relateret til klima
 • Klimatilpasning
 • Teknologisamarbejde
 • LIFE+ og andre finansielle programmer
 • Internationale finansielle institutioner, herunder EIB
 • Kommissionens arbejdsplanlægning
 • Udviklings-ngo'er
 • Finansielle perspektiver og budget
 • Beskatning og toldunion
 • Revision og bekæmpelse af svindel
 • Udvikling
 • Internationalt samarbejde, humanitær bistand og kriseberedskab
 • Handel
 • Administration / DG HR & Sikkerhed

Assistent: Samantha ORCHARD


Sidens top

Jürgen MÜLLER
Jürgen MÜLLER

Tel: +32 2 29 94401
BERL 9/407

 • Inter-institutionelle relationer/GRI
 • Politikker og foranstaltninger med undtagelse af emissionsmarkeder (inkl. effort sharing decision, CO2 og
  biler/varevogne, kvalitet af brændstof og bioenergi, f-gas og CCS)
 • Institutionelle spørgsmål (herunder ombudsmanden)
 • Retslige spørgsmål, fundamentale rettigheder og medborgerskab
 • Indre anliggender

Assistent: Pia FOGSGAARD


Sidens top

Jakub KONIECKI
Lukasz KOLINSKI

Tel: +32 2 29 57338
BERL 9/396

 • Klimamainstreaming
 • Europa 2020 strategi & Europæiske Semester
 • LULUCF
 • REDD
 • Biomasse
 • Forretnings-ngo'er
 • Kommissærernes klimagruppe 
 • Industri og iværksætteri
 • Landbrug og landdistriktsudvikling
 • Regional politik
 • Økonomiske og monetære anliggender

Assistent: Sabina BENGTSSON


Sidens top

ASSISTENTER

Kristian RUBY
Kristian Ruby

Mobiltelefon: +32 498 98 44 77
Tel: +32 2 29 80679

BERL 9/385

Politisk assistent for kommissæren

 • Danske medier
 • Danske events
 • Forskellige danske politiske aktører
 • Medieplatform
 • Taleskrivning & artikler
 • Kommunikationsstrategi og kampagner
 • Digital agenda

Sidens top

Vicky CHRISTODOULOU-VOSKARIDES
Vicky Christodoulou-Voskarides

Tel: +32 2 29 20751
BERL 9/385

Politisk assistent for kommissæren

 • Kabinettets logistik, sikkerhed, gennemsigtighed
 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Uddannelse, Kultur, Flersprogethed og Unge
 • Sundheds- og Forbrugerpolitik

Sidens top

Kirsten WINTHER
Kirsten WINTHER

Tel: +32 2 29 87874

BERL 9/372

Assistent for kommissæren


Sidens top

Bodil SEY
Bodil SEY

Tel: +32 2 29 90813
BERL 9/372

Assistent for Peter Vis


Sidens top

Pia FOGSGAARD
Pia FOGSGAARD

Tel: +32 2 29 20768
BERL 9/408

Assistent for Jürgen Müller


Sidens top

Sylvie WUIDAR
Sylvie WUIDAR

Tel: +32 2 29 80190
BERL 9/408

Assistent for Eva Jensen


Sidens top

Sabina BENGTSSON
Sabina Bengtsson

Tel: +32 2 29 68100
BERL 9/392

Assistent for Anne Bergenfelt og Jakub Koniecki


Sidens top

Samantha ORCHARD
Samantha Orchard

Tel: +32 2 298 41 62
BERL 9/401

Assistent for Caroline Lambert og Niels Ladefoged


Sidens top

ARKIVAR

Catherine SAEREMANS-GALERNE
Catherine SAEREMANS-GALERNE

Tel: +32 2 29 91183
BERL 9/357

Arkiver & dokumenthåndtering


Sidens top

Marie-Ange LO GIUDICE
Marie-Ange LO GIUDICE

Tel: +32 2 29 55827
BERL 9/357

Arkiver & dokumenthåndtering


Sidens top

PRESSEMEDARBEJDERE

Isaac VALERO LADRON
Isaac VALERO LADRON

Mobiltelefon: +32 498 96 49 71
Tel: +32 2 29 64971

BERL 1/349

Talsmand

Assistent: Lorella CORATO


Sidens top

Stephanie RHOMBERG
Stephanie RHOMBERG

Mobiltelefon: +32 460 75 11 24
Tel: +32 2 29 87278

BERL 1/328

Pressemedarbejder

Assistent:
Lorella CORATO


Sidens top

Lorella CORATO
Lorella CORATO

Tel: +32 2 29 63099
BERL 1/328

Assistent for Isaac Valero og Stephanie Rhomberg


Sidens top

CHAUFFØRER

Marc CORNELIS
Marc CORNELIS

Sidens top

Eric BELLEMANS
Eric BELLEMANS

Sidens top

Senest ajourført: 06/06/2012 | Sidens top