Navigation path

Zachodnia Grecja i Półwysep Peloponeski: komisarz Hahn zachęca do inwestowania środków unijnych w tworzenie nowych miejsc pracy

(14 February 2013)

Zachodnia Grecja i Półwysep Peloponeski: komisarz Hahn zachęca do inwestowania środków unijnych w tworzenie nowych miejsc pracy

W dniach 14–15 lutego komisarz Johannes Hahn gości w Grecji i przekonuje do jak najskuteczniejszego wykorzystania głównego źródła finansowania inwestycji publicznych w kraju — funduszy regionalnych. Na tym etapie podróży do 13 regionów kraju zachęca on właścicieli lokalnych firm i przedstawicieli regionów do wykorzystania funduszy regionalnych na działania wspierające rozwój i innowacje, a także wzywa do przeznaczenia środków na tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza w sektorze badawczo-rozwojowym, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz zrównoważoną turystykę. Apeluje również o likwidację nielegalnych składowisk odpadów, które zniechęcają potencjalnych inwestorów i negatywnie wpływają na jakość życia, i zastąpienie ich nowoczesnymi zakładami gospodarowania odpadami. Zakłady te można finansować z funduszy unijnych w ramach polityki regionalnej. Komisarz Hahn spotka się w Partas z Apostolosem Katsifarasem, przewodniczącym regionu Grecji Zachodniej, przedstawicielami regionów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw w regionie peloponeskim, aby omówić sposoby najlepszego inwestowania środków unijnych w celu wzmocnienia atutów regionu i osiągnięcia jak największych korzyści.

Materiał filmowy i zdjęciowy

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hahn/index_en.cfm

http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm