Какво ново?

RSS абонаментRSS абонамент

Помощ от Европейската комисия за Украйна

Днес Европейската комисия се споразумя за пакет от мерки за подпомагане на Украйна.
05.03.2014 г.  - 

Днес Европейската комисия се споразумя за пакет от мерки за подпомагане на Украйна. Тези мерки ще бъдат представени на държавните и правителствени ръководители преди тяхната извънредна среща на върха на 6 март.

„Непосредствен приоритет за Европейския съюз е да допринесе за мирно разрешаване на настоящата криза при пълно спазване на международното право“, заяви председателят Барозу. Комисията откри офис в Киев за наблюдение на ситуацията и предоставя информация, включително на страните членки, по хуманитарни въпроси и въпроси, свързани с гражданската отбрана. Този офис поддържа връзка с всички основни хуманитарни организации, за да координира евентуални действия и да извършва планиране за извънредни ситуации.

Комисията има готовност при поискване от страна на Украйна да предостави помощ по линия на Механизма за гражданска защита на ЕС. Междувременно Комисията вече помоли участващите в механизма държави да разгледат евентуални оферти за предоставяне на медицинска помощ.

„Успоредно с това международната общност трябва да се мобилизира, за да помогне на Украйна да стабилизира икономическото и финансовото си положение. Днес Европейската комисия предлага пакет от мерки, чиято цел е да се подпомогне едно ангажирано, приобщаващо и ориентирано към реформи правителство в изграждането на бъдеще на стабилност и просперитет за Украйна. Това, което ние предлагаме, може да донесе обща помощ от поне 11 млрд. евро през следващите няколко години от бюджета на ЕС и базирани в ЕС международни финансови институции“, каза председателят на Комисията.