Какво ново?

RSS абонаментRSS абонамент

Комисията приветства гласуването в Парламента в подкрепа на по-добро европейско сътрудничество за борба с бедствията

Комисията приветства гласуването в Парламента в подкрепа на по-добро европейско сътрудничество за борба с бедствията
10.12.2013 г.  - 

Днес Европейският парламент прие ново законодателство относно гражданската защита в ЕС, което проправя пътя към по-тясно европейско сътрудничество при реагирането на бедствия. Европейската комисия приветства гласуването за по-ефективно управление на бедствията, което ще бъде от полза както в европейски, така и в световен мащаб.

Преразгледаното законодателство относно механизма на ЕС за гражданска защита има за цел по-добра защита и по-добро реагиране при природни и причинени от човека бедствия. Благодарение на неговите разпоредби ще се гарантира по-тясно сътрудничество в областта на предотвратяването на бедствия, по-голяма готовност и по-добро планиране, както и по-координирана и бърза реакция, което ще доведе до повишаване на безопасността на гражданите на ЕС и жертвите на бедствия в целия свят.

За по-добро предотвратяване на бедствия страните членки редовно ще обменят резюмета от свои оценки на рисковете и добри практики и ще си помагат за определяне на областите, в които са необходими допълнителни усилия, за да се намалят рисковете от бедствия. По-доброто разбиране на рисковете също така е отправна точка за планирането на ефективен отговор на големи бедствия.

В областта на готовността при бедствия ще бъдат осигурени повече обучения за състава на гражданската защита, участващ в операции извън родината си, повече учения на гражданската защита във връзка с капацитета за реагиране (като издирвателно-спасителни екипи и полеви болници) и сътрудничеството, повече обмен на експерти на гражданската защита и експерти по превенцията, както и по-тясно сътрудничество със съседните страни. Всичко това ще доведе до по-добро сътрудничество между екипите на страните членки на място.

Новият денонощен Координационен център за спешно реагиране (КЦСР) бе открит още през май 2013 г. Той наблюдава обстановката по света и осигурява информация и координация при спешни ситуации. Освен всичко останало КЦСР отговаря за това, държавите членки да са напълно наясно с положението на място, за да могат да вземат съгласувани и информирани решения за предоставяне на финансова и материална помощ.