Какво ново?

RSS абонаментRSS абонамент

Европа проявява щедра солидарност с бедстващите Филипини

Европа проявява щедра солидарност с бедстващите Филипини - Снимка: WFP/ Praveen Agrawal
14.11.2013 г.  - 

От Европа до Филипините долетя незабавна помощ, включително лекари и спасителни екипи, за да помогнат в борбата с опустошенията, причинени от тайфуна Хаян. 16 държави — членки на ЕС, вече предложиха помощ.

Европейският механизъм за гражданска защита се задейства, за да координира помощта от държавите членки. Благодарение на него вече има средства за пречистване на водата (например от Белгия и Германия), които помагат за осигуряване на чиста питейна вода. Механизмът работи и с Швеция за предоставяне на база с комуникационно оборудване, както и с Унгария за разгръщане на медицински екипи и екипи за търсене и спасяване на хора.

След големи бедствия координирането на помощта е от съществено значение, за да бъде тя ефективна и да не се дублира. Този вид координиране е задача на Механизма за гражданска защита на ЕС. Чрез него е възможно помощта на държавите членки да бъде допълнително финансирана, а оценките да бъдат доуточнени с навременна информация от експертите на място.