Какво ново?

RSS абонаментRSS абонамент

Финансова помощ от ЕС за уязвимото население в конфликтните райони в Судан

Финансова помощ от ЕС за уязвимото население в конфликтните райони в Судан
17.07.2013 г.  - 

Европейската комисия увеличава подкрепата си за хуманитарните програми в засегнатите от конфликти райони на Дарфур, Сини Нил и Южен Кордофан. Със средствата в размер на 17 млн. евро ще се подпомогнат дейностите на Световната продоволствена програма (СПП) на ООН в Судан.

ЕС отпуска тази помощ в момент, когато много семейства в Судан се борят за оцеляване в условията на продължаващ въоръжен конфликт, глад и недохранване. Най-голямата част от нуждаещите се са в Дарфур, където СПП ще предостави животоспасяваща хранителна помощ на около 2,9 милиона души. Със средствата от ЕС също така ще се осигури питателна допълнителна храна на повече от 180 000 недохранени деца, както и на бременни жени и кърмещи майки.

С навлизането в 10-тата година от началото на продължителния конфликт хуманитарните нужди в Дарфур продължават да са обезпокоително високи. През 2012 г. бюджетът на Европейската комисия за хуманитарна помощ за Судан и Южен Судан беше 157 млн. евро (приблизително 47 млн. евро за Судан и 110 млн. евро за Южен Судан). За 2013 г. Комисията е предвидила 80 млн. евро.