Какво ново?

RSS абонаментRSS абонамент

Устойчиви хора, устойчива планета

Устойчиви хора, устойчива планета
21.05.2013 г.  - 

Комисар Георгиева участва днес в четвъртата сесия на Глобалната платформа за намаляване на риска от бедствия в Женева.

Глобалната платформа се ръководи от Службата на ООН за намаляване на риска от бедствия.

Темата на срещата е: „Да инвестираме днес за по-безопасно бъдеще – устойчиви хора, устойчива планета“. На срещата ще бъде направен преглед на напредъка и предизвикателствата по отношение на намаляването на риска от бедствия и изграждането на устойчивост в целия свят. Това е ключова проява в процеса на създаване на нова глобална рамка за намаляване на риска от бедствия и нейното свързване с програмата за развитие след 2015 г. и резултатите от конференцията Рио+20 за устойчиво развитие.