Какво ново?

RSS абонаментRSS абонамент

Комисари обсъждат приноса на Европа към действията за намаляване на риска от бедствия по света

Комисари обсъждат приноса на Европа към действията за намаляване на риска от бедствия по света
10.04.2013 г.  - 

Група еврокомисари днес размишляваха как най-добре да обединят сили за подобряване на политиките на ЕС за управление на бедствия. Международната общност провежда решаващи консултации за начините за предотвратяване на бедствия и намаляване на загубите от тях след 2015 г., когато изтича Рамката за действие от Хиого.

Намаляването на риска от бедствия е свързано с програмата на Европа за растеж и конкурентоспособност — приспособяването означава избягване на загуби и намаляване на риска от нестабилност, като инвестициите в повишаване на устойчивостта доказаха, че генерират значителни икономически резултати. Като един от най-големите донори на помощ и търговски партньори в света, Европейският съюз ще продължи да играе активна и положителна роля в стремежа към устойчивост на страните и общностите.

Устойчивостта и намаляването на риска от бедствия изискват едновременни действия в много взаимосвързани области. В действителност повечето политики на местно, национално, регионално или международно равнище могат да имат повишаващ устойчивостта елемент. Затова темата бе обсъждана от няколко еврокомисари, които допринесоха за дискусията с идеи и експертен опит от областите на политиките, за които отговарят. „Всеки разбира, че имаме нужда от цялостен подход и че ако работим заедно ще спасим живота на хора и ще помогнем на европейската икономика да избегне огромните разходи, които могат да бъдат породени от природно бедствие“, заяви комисар Георгиева.

Европейската комисия вече играе водеща роля в международните усилия за повишаване на устойчивостта на бедствия на най-уязвимите общности чрез амбициозни инициативи, свързващи хуманитарна помощ и помощ за развитие - като инициативата SHARE в Африканския рог и плана AGIR за региона Сахел в Африка.