Какво ново?

RSS абонаментRSS абонамент

ЕС и Япония ще си сътрудничат по-тясно в управлението на бедствия

Кристалина Георгиева
25.03.2013 г.  - 

Комисар Кристалина Георгиева и министърът на земята, инфраструктурата, транспорта и туризма на Япония Акихиро Ота размениха писма, предоставящи рамка за по-нататъшно засилване на сътрудничеството между ЕС и Япония в управлението на бедствия.

„Природните бедствия стават все по-интензивни и по-чести, а ние всички сме уязвими от тях. Тройното бедствие, което засегна Япония през март 2011 г., показа, че дори и най-добре подготвените страни могат да бъдат надвити от силата на природата. Като работим заедно, можем по-добре да отговорим на тези предизвикателства. Убедена съм, че обменът на информация и добри практики ще е от полза и за ЕС, и за Япония“, заяви комисар Кристалина Георгиева.

Писмата са основа за сътрудничество по широк кръг въпроси, свързани с намаляването на риска от бедствия, включително големи природни и причинени от човека бедствия, свързани с вода, като наводнения, суши, свлачища и цунами. Сътрудничеството ще обхване подготовката и реакцията на огромни по мащабите си бедствия и включването на адаптирането към изменението на климата в политиката за управление на бедствия.

Решимостта за засилване на сътрудничеството между Япония и ЕС се основава на реакцията на земетресението, цунамито и аварията в атомната централа в Япония през 2011 г. На срещата на върха ЕС-Япония през 2011 г. партньорите вече изложиха амбициозна работна програма, която включваше раздел за хуманитарната помощ, операциите за спешна помощ, както и за превенцията и готовността при бедствия.

Въпреки че Япония е една от най-добре подготвените за справяне с бедствия страни, магнитудът на земетресението и последвалото го цунами наложиха нейният капацитет за реакция да бъде допълнен с международна помощ. ЕС прояви солидарност и щедрост, като предостави нужната помощ на пострадалите от бедствието.

Солидарността на ЕС с Япония бе изразена от комисар Георгиева, която бе първият международен политик на високо равнище, посетил Япония след бедствието.

Партньорството ЕС—Япония за изграждане на устойчивост винаги е заемало централно място и ще остане основен приоритет в периода след рамката за действие от Хиого, която представлява ръководен от ООН процес на системно намаляване на риска от бедствия в участващите страни. И двете страни работят за включване на инициативите за намаляване на бедствията в плановете за развитие и за намаляване на последиците от природните бедствия чрез изграждане на устойчивост на общностите.