Какво ново?

RSS абонаментRSS абонамент

По-добра защита от бедствия за европейците и руснаците

Комисар Георгиева на посещение в учебния център по спасителни операции на МЧС в Ногинск
22.03.2013 г.  - 

Комисар Георгиева е в Москва заедно с председателя Барозу и петнадесет други комисари на среща с представители на руската изпълнителна власт.

Днес тя ще подпише заедно с министър Пучков ново административно споразумение, с което в обхвата на сътрудничеството между Европейската комисия и Русия ще бъдат включени предотвратяването и подготвеността за бедствия.

С новото споразумение между Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на ЕК и руското Министерство на извънредните ситуации (МЧС) ще се подсили споразумението от 2008 г. за сътрудничество при извънредни ситуации.

Поради новите предизвикателства, свързани с нарастващия брой на бедствията и все по-тежите последици от тях, се поставя по-голям акцент върху предотвратяването и подготвеността за бедствия.

Сътрудничеството ще бъде значително подобрено в областите на намаляването на риска от бедствия, методите за оценка на риска, планирането за рискове и извънредни ситуации, обучението, образованието и обществената осведоменост.

Свързана информация:

Международно сътрудничество