Какво ново?

RSS абонаментRSS абонамент

Нова политика на ЕС за подобряване на храненето и спасяване на живота на милиони хора

Децата се претеглят и се измерва обиколката на средната част на ръката. Това е втори метод, който се използва наред със съотношението тегло-височина, за да се определи дали едно дете е недохранено.
13.03.2013 г.  - 

Европейският съюз увеличава усилията си за борба с глада, продоволствената несигурност и недохранването. Такава е амбицията на току-що приетата от Европейската комисия нова политика, чрез която се цели подобряване на храненето при майките и децата, за да се намалят смъртността и заболяванията, както и дължащото се на недохранване забавяне на растежа и развитието.

„Крайната бедност, унищожителното въздействие на изменението на климата и нарастващата честота и интензивност на бедствията водят до увеличаване на броя на гладуващите хора. Недохранването засяга децата особено силно и особено трагично. Като най-голям донор на хуманитарна помощ в света, Европейският съюз вече спасява живота на милиони хора. Но за намирането на устойчиви решения са необходими ангажирането и сътрудничеството на участниците от областта на хуманитарната помощ и развитието. И ние възнамеряваме да работим заедно, за да гарантираме, че през този век на изобилие и напредък бъдещето на милиони хора няма да бъде помрачено от недохранването", заяви Кристалина Георгиева.

Чрез новата политика се цели да бъде намален броят на децата под петгодишна възраст със забавен растеж (с нисък ръст за възрастта си и с увредено умствено развитие). ЕС пое ангажимент да помогне за намаляване на спирането на растежа в тази възрастова група поне при 7 милиона деца до 2025 г. Ще бъде обърнато внимание и на слабеенето на децата (което означава, че поради неправилно хранене те са твърде слаби за ръста си).

Това ще бъде постигнато чрез отпускане на повече средства за храненето и хранителната помощ от бюджетите на ЕС за хуманитарна помощ и развитие, както и по-ефективно и отговорно насочване на помощта. Ще бъдат взети под внимание както последиците от недохранването, така и първопричините за него.

Новата политика за храненето, изложена в съобщението „Подобряване на храненето при майките и децата в рамките на външната помощ: рамка за политиката на ЕС“, ще бъде представена на 14 и 15 март по време на срещата на Движението за подобряване на храненето (Scaling up Nutrition ― SUN) в Брюксел.