Какво ново?

RSS абонаментRSS абонамент

Устойчивост в Рим

Кристалина Георгиева и заместник-генералния секретар Амос © ЕС
13.12.2012 г.  - 

Комисар Георгиева е в Рим, за да се яви пред Постоянния междуведомствен комитет (IASC), най-важният междуведомствен орган в хуманитарната област. Тя ще разгледа пред комитета въпроса за подобряване на ефективността при укрепването на устойчивостта към природни и предизвикани от човека бедствия.

Георгиева е първият комисар на ЕС, който говори пред „принципалите на IASC“ от 2005 г. насам. IASC обединява международни организации, които предоставят хуманитарна помощ на хора в нужда, в резултат от природни бедствия, свързани с конфликти спешни ситуации, глобални продоволствени кризи и пандемии.

Освен това, комисарят ще разговаря с Италианското министерство на външните работи и ще се срещне с Ертарин Казън, изпълнителен директор на Световната продоволствена програма на ООН и с баронеса Валери Амос, заместник-генерален секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор на помощта при извънредни ситуации.