Какво ново?

RSS абонаментRSS абонамент

Комисията подпомага подобряването на капацитета за гражданската защита в Евро-средиземноморския регион

Портрет на Кристалина Георгиева, комисар, отговарящ за ресора международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи, която говори по време на конференция на високо равнище по повод Евро-средиземноморската регионална програма за превенция, подготовка и реакция при природни и предизвикани от човека бедствия (Euro-Med PPRD) © ЕС
08.11.2012 г.  - 

Нова програма за гражданска защита в Средиземноморския регион ще бъде развита въз основа на успеха на Евро-средиземноморската регионална програма за превенция, подготовка и реакция при природни и предизвикани от човека бедствия (PPRD).

Новата програма ще стартира в началото на 2013 г. и ще продължи до 2016 г. Това бе съобщено на конференция на високо равнище в Брюксел днес.

В речта си по време на конференцията комисар Кристалина Георгиева заяви: „През последните 20 години в Средиземноморския регион възникнаха 1 085 бедствия, които отнеха живота на близо 47 000 души. Това означава по едно бедствие на седмица. Никоя държава не може да се справи с толкова чести и големи предизвикателства сама и е ясно, че е необходимо по-мащабно и по-добро регионално сътрудничество. Програмата за превенция, подготовка и реакция при природни и предизвикани от човека бедствия (PPRD) Юг е пример за ползите, които подобно сътрудничество носи чрез увеличаване на капацитета за превенция, подготовка и реакция при бедствия“.

Новата програма ще се фокусира по-скоро върху превенцията и подготовката, отколкото върху реакцията при бедствия. Тя ще:

1. Подобри сътрудничеството между ЕС и южносредиземноморските партньорски институции, работещи в областта на гражданската защита.
2. Насърчи координирана реакция от страните, засегнати от едно и също бедствие.
3. Стимулира разработването на регионален подход за управление на бедствията, който е базиран на превенция и подготовка и включва както правителствата, така и гражданското общество.

Програмата ще бъде финансирана с 5 милиона евро от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство (ЕИДП).