Какво ново?

RSS абонаментRSS абонамент

Изявление на комисар Георгиева относно освобождаването на хуманитарните работници в Нигер

Кристалина Георгиева © ЕС
05.11.2012 г.  - 

Изпитах голямо облекчение и радост от новината, че петимата хуманитарни работници, отвлечени преди три седмици в Нигер, вече са обратно при семействата си след освобождаването им в събота. Но облекчението и радостта, които чувстваме, са засенчени от нашата тъга за трагичната смърт на техния скъп колега, който беше убит по време на отвличането.

Айме Соулембайе посвети живота си в помощ на нуждаещите се. Той почина от раните си, получени по време на нападението на офисите на хуманитарна агенция в Нигер, когато колегите му бяха отвлечени.

Поради естеството на своята работа, хуманитарните работници рискуват живота си ежедневно, за да достигнат до нуждаещите се, жертвите на войните и насилието. Те са под защитата на международното хуманитарно право и работата им е подчинена на основните хуманитарни принципи на неутралитет, безпристрастност и независимост.

Убийството на Айме и отвличането на колегите му са сериозни нарушения на международното хуманитарно право. Ние призоваваме отново всички участващи страни да зачитат основните хуманитарни принципи и да предоставят безпрепятствен достъп на хуманитарните работници до нуждаещите се.

От името на Европейския съюз предадох нашите искрени съболезнования на семейството, приятелите и колегите на Айме и изразих радостта ни, че неговите петима колеги са отново при семействата си.