Какво ново?

RSS абонаментRSS абонамент

30 милиона евро подобряват устойчивостта чрез спешна помощ в района на Африканския рог

След като бъде избрана, продоволствената помощ се натоварва на магарета или каруци, които я транспортират до местоназначението й (c) ЕС
11.10.2012 г.  - 

Европейската комисия увеличава с 30 милиона евро своята подкрепа за района на Африканския рог, помагайки на един милион души в Сомалия и Етиопия, които спешно се нуждаят от хуманитарна помощ.

Европейският комисар по въпросите на хуманитарната помощ Кристалина Георгиева направи съобщението в Токио по време на посещението й в Япония, акцентирайки върху новата стратегия за устойчивост на ЕС.

Новото финансиране е от резерва на Комисията за спешна помощ и ще бъде използвано за финансиране на незабавни животоспасяващи дейности. Голяма част от тези средства са предназначени да помогнат на уязвимите общности да изградят устойчивост към бъдещи бедствия.

Така общият размер на хуманитарната помощ на Комисията за региона тази година става 162 милиона евро.

По-голямото количество валежи и непрекъснатата хуманитарна помощ допринесоха за подобряване на продоволствената сигурност в целия район на Африканския рог. Това е в контраст с острата хуманитарна криза там през миналата година, когато за първи път от 1992 г. насам ООН обяви положение на глад в части на Сомалия.

„Благодарение на непрекъснатата хуманитарна помощ и на по-добрите метеорологични условия положението в региона се подобри, но повече от девет милиона души в района на Африканския рог все още се нуждаят от храна, подслон, вода и защита. В района има над 1,5 милиона вътрешно разселени лица и 1,2 милиона бежанци“, заяви комисар Георгиева.

„Нашата основна цел е да помогнем на уязвимите хора да оцелеят, но най-добре можем да постигнем това, като едновременно подсилим тяхната устойчивост и им помогнем да се подготвят за следващото бедствие, което неизбежно ще ги сполети“.