Какво ново?

RSS абонаментRSS абонамент

ЕС поставя устойчивостта към кризи в центъра на своите усилия за борба с глада и бедността

Жени, които работят на полето (c) Raphael de Bengy
03.10.2012 г.  - 

Днес комисарят по развитието Андрис Пиебалгс и комисарят по въпросите на хуманитарната помощ Кристалина Георгиева предложиха нова политика за подпомагане на уязвимите общности в света в изграждането на устойчивост към бъдещи кризи.

В новото съобщение „Подходът на ЕС относно устойчивостта към кризи: уроците от продоволствените кризи“ се съдържат поуки от опита, натрупан при действията в отговор на неотдавнашните продоволствени кризи, както и описание на мерките, с които Европейският съюз ще бъде в помощ на уязвимото население, за да се намали въздействието на бъдещи кризи.

Комисар Кристалина Георгиева заяви: „Откакто поех ролята да отговарям за реакцията на ЕС при кризи, съм била свидетел на всевъзможни бедствия (освен падането на астероид на Земята) и как, като се прибавят негативите от изменението на климата, демографския растеж и урбанизацията, те засягат повече хора откогато и да е било преди“.

„Ако искаме помощта ни да бъде резултатна и икономически ефективна, трябва да помогнем в намирането на лек, а не просто да превържем раната. За това е необходима споделена визия и общ ангажимент за действие между хората, които работят в областта на хуманитарната помощ и тези в областта на помощта за развитие. Днес поемаме този ангажимент от името на Европа“.

Укрепването на устойчивостта към кризи е в основата на успешните политики за хуманитарна помощ и за развитие. В това ново съобщение се набелязват широк кръг дейности за изграждането на устойчивост, от подобряване на достъпа до храна до гарантиране на защитата на природните ресурси като водата.

Друг съществен елемент за изграждането на устойчивост е тясното сътрудничество между хуманитарните работници и работниците в областта на развитието. Ето защо Комисията се заема да установи по-тясна връзка между своите програми за извънредни ситуации и програмите за развитие, както при инициативите „Подкрепа за устойчивост на Африканския рог“ (SHARE) и AGIR Сахел (Световен алианс за инициативата за устойчивост).