Какво ново?

RSS абонаментRSS абонамент

Допълнителна европейска помощ за жертвите на хуманитарните кризи в Бангладеш и Пакистан

Местните жители използват лодки или преминават чрез газене във водата, Пакистан (c) ЕС
01.10.2012 г.  - 

Европейската комисия осигурява допълнително финансиране в размер на 4 милиона евро за спешна хуманитарна помощ за хората, засегнати от наводненията вследствие на мусонните дъждове и свлачищата в югоизточната част на Бангладеш. Помощта ще достигне до над 250 000 засегнати лица, като с предимство ще бъдат най-уязвимите – включително жени, деца, възрастни, хора с увреждания и маргинализирани лица.

Европейската помощ ще задоволи техните основни хуманитарни нужди и ще им помогне да се издържат, като същевременно ще даде възможност да бъдат възстановени къщи и комунална инфраструктура. Компонентите намаляване на риска от бедствия и подготовка за реакция при бедствия също се внедряват в тези проекти, за да може да се направи опит за повишаване на устойчивостта на тези общности на въздействието на бъдещи бедствия. С допълнителното финансиране общият размер на хуманитарната помощ за 2012 г. от Европейската комисия за Бангладеш възлиза на 18,65 милиона евро.

Европейската комисия също така увеличава хуманитарната си помощ за Пакистан, където тя финансира помощ за жертвите на конфликта в северната част на страната, както и за хората, засегнати от мащабните наводнения в южната част. Новото финансиране – 15 милиона евро – ще спомогне за предоставяне на храни, безопасна питейна вода, санитарно-хигиенни средства, основни здравни грижи и средства за временно настаняване. Също и в този случай устойчивостта на бъдещи бедствия ще бъде подкрепена посредством внедряване на компонентите намаляване на риска от бедствия и подготовка за реакция при бедствия в хуманитарните проекти. С допълнителното финансиране общата помощ, осигурена от Европейската комисия за 2012 г. за Пакистан, достига 70 милиона евро.