Какво ново?

RSS абонаментRSS абонамент

Черна гора получава европейска помощ за борба с горските пожари

Останките от гора след пожар © ЕС
16.07.2012 г.  - 

Европейският механизъм за гражданска защита координира помощта за борба с пожарите за Черна гора, която поиска помощ в събота, за да се справи със сериозните горски пожари в северната част на страната. Центърът за мониторинг и информация на Европейската комисия предаде молбата на Черна гора на 32 европейски страни, които си сътрудничат в областта на гражданската защита, и осигури помощ от Хърватия. Тя изпрати два хеликоптера с екипаж от осем души в зоната на пожара.

Рискът от горски пожари остава висок в цяла Европа, поради продължаващата гореща вълна и малкото количество валежи. Механизмът на ЕС за гражданска защита остава на разположение на участващите държави за координиране на предоставянето на помощ, ако е необходимо. Експертите по гражданска защита на Комисията постоянно следят рисковете от и развитието на горските пожари в Европа и са в постоянна връзка със съответните национални партньори, така че да може да се осигури бърза и координирана реакция в случай на възникване на нови извънредни ситуации.

Европейският механизъм за гражданска защита улеснява сътрудничеството при реакцията на бедствия между 32 европейски държави (ЕС-27 плюс Хърватия, Бившата югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Участващите държави обединяват ресурси, които могат да бъдат предоставяни на бедстващи страни в целия свят. Европейската комисия управлява Механизма чрез своя Център за мониторинг и информация (ЦМИ).