Какво ново?

RSS абонаментRSS абонамент

Вече две години Европа продължава да изпълнява обещанията си към Хаити

  • Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на Европейската комисия (ECHO) и нейният партньор Solidarité следят ситуацията с водата, 2010 г.
09.01.2012 г.  - 

На 12 януари светът ще отбележи втората годишнина от земетресението, което разтърси Хаити. Бедствието взе над 220 000 жертви и засегна още 3 милиона души. Следващите две години представляваха не по-малко предизвикателство – Хаити беше засегната от урагана Томас, а епидемията от холера е най-тежката в света за последното столетие. Идните години също няма да бъдат лесни, но дългосрочните цели за стабилност и развитие все още важат в пълна сила за възстановяването на Хаити.

Европейският комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи, Кристалина Георгиева, заяви: „Земетресението в Хаити причини огромно страдание, но също и предизвика безпрецедентна подкрепа от цял свят. Европа беше там още от първия ден. По-малко от 24 часа след земетресението, Комисията изпрати експерти по хуманитарна помощ и гражданска защита и мобилизира спешна помощ. Ние ще останем там, докато има хора, които се нуждаят от нашата помощ“.

„Днес половин милион граждани на Хаити живеят в лагери, а епидемията от холера продължава. По важното е, че ние считаме, че Хаити ще остане уязвима към природни бедствия, като урагани, наводнения и свлачища, и сме поели ангажимент да помагаме на общностите, с които работим, за да повишим устойчивостта им на бедствия“.

Европейският съюз е сред първите най-щедри и най-ефективни донори, осигуряващи подкрепа в областта на хуманитарната помощ и гражданската защита за Хаити през последните две години. Неговата помощ има за цел както осигуряването на незабавна помощ за гражданите на Хаити, така и дългосрочното възстановяване на страната. До днес солидарността на европейците е облекчила страданието на 5 милиона души в Хаити, предотвратила е по-нататъшното влошаване на кризата и е ограничила страничните ефекти от бедствието: холерата и недохранването.

Европейският съюз е най-големият донор в страната, комбинирайки осигуряването на хуманитарна помощ и помощ за развитие: той обеща 1,2 милиарда евро, за да помогне на правителството на Хаити във всички области както в краткосрочен, така и в дългосрочен аспект. Комисията от своя страна обеща 522 милиона евро и до този момент е осигурила над 358 милиона евро.

Държавите-членки на ЕС обещаха общо 201 милиона евро за спешна помощ, а Европейската комисия отпусна 160,5 милиона евро за хуманитарна помощ през 2010 и 2011 г. За 2012 г. Комисията е заделила 15,25 милиона евро за хуманитарна помощ за Хаити.