Какво ново?

RSS абонаментRSS абонамент

Европейската комисия иска допълнително финансиране за хуманитарна помощ в отговор на задълбочаващата се продоволствена криза в Сахел и Судан

Комисар Георгиева в център за хранене в Нигер, финансиран от Комисията © ЕС
03.08.2010 г.  - 

В отговор на задълбочаващата се продоволствена криза, която засяга Сахел и Судан, комисарят по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи, Кристалина Георгиева, обяви днес, че Комисията е предложила отпускането от Резерва за спешна помощ на бюджета на ЕС на допълнителен пакет от 40 млн. евро за финансиране на хуманитарна помощ. От този пакет 30 млн. евро са предназначени за финансиране за Сахел, a 10 млн. евро − за Судан. С тези допълнителни 30 млн. евро общото финансиране на хуманитарна помощ, отпуснато от края на 2009 г. насам от Комисията за борба с недохранването в Сахел, ще достигне 98 млн. евро. Допълнителните средства ще бъдат използвани за активизиране на операциите за хуманитарна помощ на партньорите на Европейската комисия в тази сфера и ще спомогнат за осигуряването на продоволствено подпомагане за още над 500 000 души през следващите критични месеци до събиране на реколтата през октомври. Понастоящем над 10 млн. души в региона Сахел са застрашени от несигурност на прехраната. От тях 7 милиона са в Нигер, като за 3 милиона се счита, че изпитват остра несигурност на прехраната и имат спешна нужда от продоволствена помощ.

Комисар Георгиева заяви: „По време на посещението си в Нигер в началото на юни видях с очите си мащаба на продоволствената криза, която засяга региона Сахел, и следствието от нея – големия брой тежко недохранени деца, водени за лечение в центрове за хранене, които са финансирани от Комисията. Благодарение на навременната и значима продоволствена помощ, финансирана от Европейската комисия, както и на добрата работа на нашите партньори през последните месеци, бе спасен животът на много хора. Въпреки това климатичните, икономическите и продоволствените условия продължиха да се влошават за милиони хора, които живеят в „сухата ивица“ на Сахел, а също така и в Судан, където хората освен това са жертви на конфликт. Ако не искаме повече хора, включително деца, да умират от глад, трябва да предприемем повече и по-бързи действия. Следващите няколко месеца до следващата реколта ще бъдат критичен период. С допълнителното финансиране, което поискахме, ще бъдем в състояние да помогнем на още стотици хиляди хора да преживеят този гладен период“.