Какво ново?

RSS абонаментRSS абонамент

Комисар Георгиева очерта пред Европейския парламент основните хуманитарни предизвикателства, с които се е сблъскала в Хаити

  • Комисар Георгиева очерта пред Европейския парламент основните хуманитарни предизвикателства, с които се е сблъскала в Хаити
20.04.2010 г.  - 

Комисар Георгиева каза пред Парламента, че четирите основни предизвикателства са:
- продължаване на оказването на хуманитарна помощ в области като здравеопазване, предоставянето на подслон и санитарно-хигиенни услуги;
- поддържане на цялостния подход, който обхваща всички аспекти на кризата;
- ефективна координация на помощта;
- осигуряване на преход от хуманитарна помощ към възстановяване и реконструкция.