Моята дейност

RSS абонаментRSS абонамент

Работата на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“

Нашата цел е да достигнем с помощ и защита до тези повече от 300 милиона мъже, жени и деца, които попадат в хаоса на бедствия всяка година.

Мултимедийна галерия
  • Кристалина Георгиева
  • Кристалина Георгиева по време на посещение на място
  • Комисар Георгиева помага на ранен човек заедно с персонал на гражданска защита, като част от обучение
  • Кристалина Георгиева пред компютърни екрани в Центъра за мониторинг и информация (ЦМИ)
  • Оператор, носещ униформата на Европейска гражданска защита

Хуманитарна помощ

Конфликти, суши и земетресения и други явления все по-често предизвикват хуманитарни кризи по света. Всяка година, природните бедствия или тези, предизвикани от човека, засягат 300 милиона души в цял свят. Повече от 42 милиона жени, мъже и деца са принудени да напуснат домовете си и да търсят убежище другаде в страната или извън нея. Много от тях и други, засегнати от бедствия, се оказват без подслон, храна, вода или медицински грижи.

Съхранено достойнство и помощ при нужда

Една от задачите ми е да насочвам европейската помощ към засегнатите. Когато се разрази криза, независимо къде по света и каква помощ е нужна, аз и екипът ми се задействаме бързо, за да отговорим на непосредствените жизнени нужди на жертвите, като същевременно съхраним достойнството им.

Да насочвам политическо внимание към нуждите на хората, застигнати от хуманитарни кризи, е друга моя задача. Смятам, че есенцията на работата ми е да съм гласът на тези, които не могат да бъдат чути.

Предоставяне на помощ

Европейската комисия е един от най-големите донори на хуманитарна помощ в света. От 1992 г. до днес, тя финансира и координира хуманитарни операции в над 100 страни извън ЕС. С тези задачи са натоварени отделите за хуманитарна помощ на ECHO English. Помощта, предоставена чрез тях, достига директно до хората в беда, независимо от тяхната националност, религия, пол или етнически произход.

Хуманитарните програми, финансирани от Комисията, се изпълняват чрез партньорски организации: Агенциите за подпомагане на Организацията на обединените нации English, организации-членки на Движение на Червения кръст и Червения полумесец Englishи неправителствени организации (НПО). Фактът, че взаимодействаме с разнообразни партньори, специализирани в различни области, ни позволява да разпределяме ресурсите си така, че те да достигат до нуждаещите се чрез най-добре подготвените експерти, независимо от сложността на кризите.

Без предразсъдъци

Европейската хуманитарна помощ се предоставя единствено според нуждите, без дискриминация към засегнатите общности. Нашите задачи не зависят от политически, икономически или военни фактори. Единствената ни цел е да облекчим страданието и да го предотвратяваме.

Приоритетите ни в хуманитарната област са да предоставяме по-ефективна помощ, да развиваме способността си за реакция да подобряваме координацията както в рамките на ЕС, така и сред международните участници.

Гражданска защита

Когато възникне криза е важно бързо да се прецени какъв вид помощ е нужна, къде и кой може да я предостави. Една от задачите ми е да взимам тези решения след големи кризи и бързо да насочвам ресурсите според нуждите. За тази цел разполагам с Европейския механизъм за гражданска защита English. Той координира ресурсите на 32 европейски държави English, които си сътрудничат в реакцията при кризи като предоставят съвместно своето аварийно-спасително оборудване, медицински услуги, временен подслон и санитарни съоръжения.

Механизмът в действие

Механизмът е предоставял бърза и координирана европейска помощ при редица бедствия по света, включително след азиатското цунами през декември 2004 г., урагана „Катрина“ в САЩ през 2005 г. и земетресенията в Хаити и Чили през 2010 г. Механизмът е бил задействан и за кризи в ЕС, като земетресението през април 2009 г. в Л'Акуила (Италия), както и при наводнения и горски пожари.

Механизмът работи чрез Центъра за мониторинг и информация (ЦМИ) English, управляван от Европейската комисия и активен 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Всяка държава, засегната от голямо бедствие - в ЕС или извън него - може да поиска помощ чрез центъра, който незабавно препраща искането до мрежа от органи за контакт в 32 страни, участващи в Механизма. Центърът координира помощта, предоставена от тях.

Бърза реакция

За няколко часа Центърът за мониторинг и информация може да мобилизира и да изпрати екипи от експерти, които да оценят конкретните нужди на мястото на бедствието и да координират операциите по оказване на помощ. Комисията може също да съфинансира транспортирането на оборудване и материална помощ до терена на кризата.

За да се запознаете с оперативното звено на Центъра за мониторинг и информация, посетете нашата видео галерия – там можете да видите центъра в действие, например в часовете след земетресението в Чили.

Във време на растящи нужди и ограничени ресурси, Механизмът за гражданска защита гарантира ефективността на европейската солидарност в ЕС и извън него. Един от приоритетите ми като еврокомисар е да развия способността ни за реакция при кризи чрез набор от нови мерки в тази област.