Навигационна пътека

За мен

RSS абонаментRSS абонамент

Моят мандат

Същността на моето портфолио се състои в предоставянето на спешна помощ на хора, засегнати от природни бедствия или конфликти. Отговарям за управлението на основните инструменти на ЕС за реакция при кризи: хуманитарна помощ, предоставяна чрез международни партньори, и мобилизация на материална помощ от държавите-членки на ЕС. Моята работа включва също така и разработването и внедряването на мерки, чрез които да се ограничи ефекта на бедствията.

  • "Въпреки че моята длъжностна характеристика е една от най-дългите, всъщност тя може да бъде описана с три думи – помощ за нуждаещите се"

Международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи. Това определено е една от най-дългите длъжностни характеристики в Европейската комисия. Но по своята същност длъжностната ми характеристика е лесно обяснима – моята работа е да насочвам ресурси на ЕС към хора, които се нуждаят от помощ, защото са жертви на хуманитарни кризи или пострадали от бедствия.

Моята работа включва и подготовката за кризисни ситуации така, че да намалим негативните им последици. Голяма част от тази дейност зависи от доброто сътрудничество с правителства, регионални и световни организации. Официалното определение на мандата ми е изложено в заповедта за назначението ми, English издадена от председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу. Актуална информация за ежедневната ми дейност можете да намерите и на другите страници в моя сайт, както и на сайта на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ English. Впечатленията ми от местата, които посещавам, хората, с които се срещам и задачите, с които се занимавам, можете да прочетете в моя блог, Фейсбук страницата ми и Туитър.