This site has been archived on (2014/11/01)
01/11/14
Taighde, nuáil agus eolaíocht

An Coimisiún nua tar éis dul i mbun a chúraimí

Máire Geoghegan-Quinn ag an bpointe preas tar éis an éisteacht sa Pharlaimint na hEorpa - © European Union, 2010 (source: EbS)
"Is cúis mhór áthais dom go bhfuil Parlaimint na hEorpa tar éis glacadh leis an gCoimisiún Eorpach nua agus táim ag tnúth go mór leis na cúig bliana amach romham, tráth a bheidh mé i mo Choimisinéir um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht."

 

"Is mian liom féachaint chuige go mbainfear lánúsáid as sárscileanna taighde, as tallann agus as fiontraíocht mhuintir na hEorpa. Beidh fíorghá leis na buanna sin chun geilleagar glas ardteicneolaíochta an todhchaí a chruthú agus chun ról ceannasaíochta a bhaint amach don Eoraip san 21ú aois."