Taighde, nuáil agus eolaíocht

M'fhoireann

Ceann an Cabinet

Waldemar KÜTT

Waldemar KÜTT

Teil: +32 (0)2 29 94145

Cúntóir:
Lucy MAHER

Teil: +32 (0)2 29 54564


 • Bainistiú an Cabinet, Comhordú Straitéise agus Beartais
 • Pearsanra Sinsearach
 • Caidreamh le SG, SPP
 • Caidreamh le RTD

Leascheann an Cabinet

Arthur FORBES

Arthur FORBES

Teil: +32 (0)2 29 61268

Cúntóir:
Estefania NARRILLOS

Teil: +32 (0)2 29 67797


 • Ag feidhmiú in áit Cheann an Cabinet
 • Simpliú agus Seachtrú
 • Beartas an Aontais Nuálaíochta, an Straitéis 2020 (Rochtain Oscailte agus Mianadóireacht Sonraí san áireamh)
 • Uachtaránacht + Comhairle Iomaíochta + ERAC
 • Pacásite um Infheistíocht sa Nuálaíocht (§185, §187, cPPPs)
 • Comhpháirtíochtaí Eorpacha sa Nuálaíocht
 • An Chomhairle Eorpach um Thaighde
 • OLAF/AUDIT agus Frithchalaois
 • An Coiste um Athbhreithniú Iniúchtaí

Baill an Cabinet

Keith SEQUEIRA

Keith SEQUEIRA

Teil: +32 (0)2 29 56938

Cúntóir:
Petra KUEHNEN

Teil: +32 (0)2 29 54325
Petra KUEHNEN


 • Fís 2020, agus Cláreagrú Comhpháirteach agus Straitéiseach
 • Bonneagar (EIROforum san áireamh)
 • Nuálaíocht ar mhaithe le Fás
 • Fuinneamh + ITER (Breosla-chealla JTI) (EIP, JP)
 • Institiúidí JRC – Dúile Trasúránacha / Fuinneamh / Ábhair Thagartha agus Tomhais / Cosaint agus Slándáil an tSaoránaigh
David HARMON

David HARMON

Teil: +32 (0)2 29 50321

Cúntóir:
Petya DIMITROVA

Teil: +32 (0)2 29 58462
Petya DIMITROVA


 • Caidreamh le PE, Coiste na Réigiún, CES, an tOmbudsman agus Parlaimintí Náisiúnta (Comhalta GRI)
 • Comhar Idirnáisiúnta Eolaíochta
 • Comhar Eolaíochta + Teicneolaíochta leis an Afraic
 • FBManna ( RTD / JRC), EUROSTARS, EUREKA/COST
 • Gnéithe réigiúnacha den Bheartas Taighde
Shane SUTHERLAND

Shane SUTHERLAND

Teil: +32 (0)2 29 20898

Cúntóir:
Aleksandra ZAGAR

Teil: +32 (0)2 29 52509
Aleksandra ZAGAR


 • Ionstraimí Airgeadais - caidreamh le BEI/CEI, (SARR)
 • Iompar, Aerloingseoireacht (Spéir Ghlan, Iompar, EIP)
 • Teicneolaíochtaí Tionsclaíocha (Nanaitheicneolaíocht san áireamh)
 • An Institiúid Comhshaoil agus Inbhuanaitheachta (JRC)
 • CoA, Rialachán Airgeadais
 • Buiséad, ABM, ABB
Patricia REILLY

Patricia REILLY

Teil: +32 (0)2 29 50371

Cúntóir:
Petya DIMITROVA

Teil: +32 (0)2 29 58462
Petya DIMITROVA


 • Caidreamh leis an Ionad Comhpháirteach Taighde – Beartas straitéiseach/CWP/AMP
 • Straitéis JRC (cláreagrú, bainistíocht acmhainní agus riarachán)
 • An Institiúid um Shláinte agus um Chosaint Tomhaltóirí (Tástáil ar ainmhithe, úsáid ainmhithe i dtaighde) (JRC)
 • Cláir JRC agus caidreamh le geallsealbhóirí
 • Cumarsáid / Comhordú le SPP / RTD
 • Sláinte (EIP, JTI, JP)
 • Straitéis Taighde Mara agus Muirí
 • Biteicneolaíocht, Talmhaíocht agus Bia
 • Caidreamh le RTD

Saineolaí an Cabinet

Marion DEWAR

Marion DEWAR

Teil: +32 (0)2 29 51343

Cúntóir:
Claire LOMBART

Teil: +32 (0)2 29 67578
Claire LOMBART


 • An Limistéar Eorpach Taighde
 • Bord an Limistéir Eorpaigh Taighde agus Nuálaíochta
 • An Institiúid um Staidéar ar Ionchais Teicneolaíochta (JRC)
 • Nuálaíocht san Earnáil Shóisialta agus Phoiblí
 • Eolaíocht sa tSochaí
 • Na heolaíochtaí sóisialta agus na daonnachtaí
 • An Comhshaol (EIP, JP, GEO, REACH)
 • An tAthrú Aeráide (RTD)

Urlabhraí

Michael JENNINGS

Michael JENNINGS

Teil: +32 (0)2 29 63388

Fiosrúcháin do na meáin chumarsáide amháin - i gcás fiosrúchán eile téigh i dteagmháil le:
CAB-GEOGHEGAN-QUINN-CONTACT @ec.europa.eu


 • Bainistiú na cumarsáide leis na meáin thar ceann an Choimisinéara
 • Comhordú na straitéise maidir leis na meáin i seirbhísí an Choimisinéara

Oifigeach Preasa

Monika WCISLO

Monika WCISLO

Teil: +32 (0)2 29 55604


Cúntóirí an Choimisinéara

Bernie KILCOYNE

Bernie KILCOYNE

Teil: +32 (0)2 29 67126


Pauline ROWAN

Pauline ROWAN

Teil: +32 (0)2 29 61458


Riarachán Inmheánach

Lucy MAHER

Lucy MAHER

Teil: +32 (0)2 29 54564

Oiliúint, an liosta gorm agus tréimhsí oiliúna struchtúrtha/NEPT
Nuashonrú ar chúraimí, CDR (Riarthóirí)
Comhrá gréasáin, Suíomh idirlín/Suíomh Intracomm
Comhfhreagras i nGaeilge
Oifigeach Slándála, Oifigeach Saoirí


Estefania Narrillos

Estefania Narrillos

Teil: +32 (0)2 29 67797

Misin go hÉirinn, Permanence/Argus, Rúnaithe
CDR (Cúntóirí)
Riaradh Spáis Oifige, Webdor


Aleksandra ZAGAR

Aleksandra ZAGAR

Teil: +32 (0)2 29 72200

MIPS, Tacaíocht Chumarsáide,
Buiséad an Cabinet, Soláthairtí Oifige,
Presto, Leabharlann, Lóistíocht don deasc chabhrach


Petya DIMITROVA

Petya DIMITROVA

Teil: +32 (0)2 29 58462

Ceisteanna parlaiminteacha, an tOmbudsman, Achainí, Basil, ASAP, Cruinnithe CAB/JRC


Petra KUEHNEN

Petra KUEHNEN

Teil: +32 (0)2 29 54325

Cruinnithe CAB/RTD, Comhairle Iomaíochta


Claire LOMBART

Claire LOMBART

Teil: +32 (0)2 29 67578

Tacaíocht don scríbhneoir óráidí


Cartlann

Deborah GRASSETTI

Deborah GRASSETTI

Teil: +32 (0)2 29 58270


Leda BRISTOT

Leda BRISTOT

Teil: +32 (0)2 29 65903


Tiománaithe an Choimisinéara

Vjekoslav DUJMOVIC

Vjekoslav DUJMOVIC

Teil: +32 (0)2 29 88010


Jesus IZQUIERDO

Jesus IZQUIERDO

Teil: +32 (0)2 29 88010


FACS AN CABINET

+32 (0)2 29 81499 / 81498

 +32 (0)2 29 81499 / 81498


Grianghraif © An tAontas Eorpach, 2010-2012