Máire Geoghegan-Quinn, European Commissioner for Taighde, nuáil agus eolaíocht

Curriculum Vitae Mháire Geoghegan-Quinn

Portráid de Mháire Geoghegan-Quinn © Aontas Eorpach, 2010

Sonraí Pearsanta

 • Éireannach.
 • Rugadh í ar an 5ú lá Meán Fómhair 1950 i nGaillimh, Éire.
 • Pósta.
 • Beirt pháistí.

A Gairm sa Pholaitíocht

 • 1994 -1997: Comhalta de Dháil Éireann agus Urlabhraí an fhreasúra do chúrsaí Sláinte
 • 1993 -1994: Aire Dlí agus Cirt. Comhalta d' fhoireann Rialtas na hÉireann a bhí i mbun na hidirbheartaíochta don Chomhdhearbhú, Nollaig 1993, ag Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Breataine maidir le Síocháin agus Athmhuintearas in Éirinn.
 • 1992: Aire Turasóireachta, Iompair agus Cumarsáide.
 • 1991 -1992: Comhalta de Dháil Éireann.
 • 1987 - 1991: Aire Gnóthaí Eorpacha. Ina Cathaoirleach ar Choiste idir-rannach maidir le beartas AE agus í freagrach as comhordú Uachtaránacht na hÉireann ar an AE in 1990. Le linn na hUachtaránachta, bhí sí ina cathaoirleach ar Chomhairlí Teileachumarsáide, Cultúir agus Forbartha.
 • 1982 - 1987: Comhalta de Dháil Éireann. Ina cathaoirleach ar an gcéad Chomhchoiste Parlaiminteach um Chearta na mBan agus ina ball den Choiste Parlaiminteach um Chliseadh Pósta.
 • 1982: Aire Stáit Oideachais.
 • 1981 - 1982: Comhalta de Dháil Éireann.
 • 1979 - 1981: Aire Gaeltachta (ba í an chéad Aire Rialtais mná ó bunaíodh an Stáit).
 • 1977 - 1979: Aire Stáit Tráchtála.
 • 1975 - 1977: Comhalta de Dháil Éireann (Parlaimint na hÉireann).

A Saol Gairmiúil

 • 1970 -1975: Múinteoir
 • 1997 - 2000: Colúnaí leis an bpáipéar nuachtáin "The Irish Times"; Láithreoir teilifíse; Sainchomhairleoir gnó páirtaimseartha; Stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin do Aerlingus; Stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin d'Óstáin Ryan.
 • 2000 - 2010: Comhalta de Chúirt Iniúchóirí na hEorpa.

Gníomhaíochtaí eile

 • Iar-Bhall d'Údarás Rialála Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.
 • 1996: Foilseachán "The Green Diamond".

 

 • CV Mháire Geoghegan-Quinn i bhformáid PDF pdf - 105 KB [105 KB] English (en) français (fr)