Navigation path

Genel İşler Konseyi’nin 22. Faslın müzakerelere açılması kararı sonrasında Komisyon Üyesi Füle tarafından yapılan açıklama

Genel İşler Konseyi’nin 22. Faslın müzakerelere açılması kararı sonrasında Komisyon Üyesi Füle tarafından yapılan açıklama

Türkiye ile 22. Faslın müzakerelere açılması yönündeki ortak AB tutumununun Üye Devletler tarafından teyit edilmesini ve Türkiye ile bakanlar düzeyindeki bir sonraki Katılım Konferansının 5 Kasım’da Brüksel’de gerçekleştirilmesi konusundaki uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyorum.

Komisyon’un 2013 genişleme paketinde ifade edildiği üzere, Türkiye’de yakın dönemde meydana gelen gelişmeler AB’nin Türkiye ile birlikte bu alanlara daha fazla odaklanmasının ve Türkiye’deki reformlar için bir referans noktası olmaya devam etmesinin önemini vurgulamaktadır. Bu amaçla, katılım müzakerelerinin, AB'nin taahhütleri ve yerleşmiş koşulluluk ilkesi çerçevesinde, yeniden ivme kazanması gereklidir. Bugün alınan karar bu anlamda önemli bir adımdır. Henüz geçen hafta yayımlanan raporumuzun, müzakerelerin başlamasından bu yana, Türkiye ile 14üncü müzakere faslının açılması kararını hazırlayan sürece, doğru zamanda bir katkı sunmuş olmasından memnuniyet duyuyor ve başka fasılların da bunu takip etmesini umuyorum.

Last update: 22/10/2013 |  Top