Cesta

Komisař Štefan Füle představuje stanovisko Komise k přihlašce Islandu k členství v Unii

Štefan Füle, evropský komisař pro rozšíření a evropskou politiku sousedství, představil dne 24. února stanovisko Komise, jímž doporučuje zahájit s Islandem přístupové rozhovory. Při této příležitosti uvedl: „Vydání tohoto stanoviska je důležitým krokem v přístupovém procesu a je vodítkem na cestě Islandu k členství v EU. Jsem přesvědčen, že Island prokáže své odhodlání řešit úkoly, které jsou ve stanovisku zdůrazněny.“

Island předložil Radě žádost o členství v Evropské unii dne 17. července 2009. Rada pak 27. července vyzvala Komisi, aby k dané žádosti vydala stanovisko.Island o členství v Unii žádá v době hospodářské krize. Zkušenosti s bývalými kandidáty na přistoupení k EU ukázaly, že vyhlídka na členství v EU a z toho vyplývající realizace reforem mají stabilizující účinek na finanční trhy. Právě roli Unie v prosazování hospodářské a politické stability Island ve své přihlášce zdůrazňuje.

Poslední aktualizace: 01/02/2012 |  Začátek stránky