Cesta

Welcome to my web site

Dne 10. února 2010 jsem převzal odpovědnost za politiku rozšíření a evropskou politiku sousedství. Tyto dvě politické oblasti hrají zásadní úlohu v úsilí Unie o udržení míru, demokracie a prosperity v Evropě.

  • Politika rozšíření EU dodává zemím, které chtějí do Unie vstoupit, silnou motivaci k hospodářským i politickým reformám.Je v našem zájmu vést tuto politiku důvěryhodně a důsledně.

    Od stávajících závazků nehodláme ustoupit a zajistíme, aby se mohla připojit jakákoli evropská země, která bude na vstup do EU připravena. Dostatečná připravenost je totiž základním předpokladem pro to, aby daná země mohla plnit závazky, které pro ni z členství v Unii vyplývají.Důležité je, aby každá země, která přistoupí, Unii nejen rozšířila, ale i posílila.

  • Evropská politika sousedství vychází z představy, že vlastní budoucnost si můžeme zajistit prosazováním demokracie, prosperity a stability na celém evropském kontinentě. Nadále proto budeme podporovat své sousedy v provádění demokratických reforem a dosahování hospodářského růstu. Se sousedními státy budeme dále spolupracovat a zároveň podporovat jejich vzájemnou spolupráci.

    Politiky prováděné v zájmu veřejnosti mohou uspět pouze za předpokladu, že se jim ze strany veřejnosti dostává podpory.Doufám, že vyjádříte svůj názor a zapojíte se do diskuse. Uvítáme jakékoli připomínky ohledně zlepšení vzhledu, obsahu či interaktivnosti těchto internetových stránek Komise.
Poslední aktualizace: 01/02/2012 |  Začátek stránky