Cesta

Prohlášení o zájmu

Toto prohlášení obsahuje všechny zájmy, které jsou členové Komise podle kodexu chování povinni zveřejnit. Jsou zde proto uvedeny všechny údaje o předchozích a současných aktivitách, finančních zájmech a majetku, včetně aktivit jejich manželů či manželek.Tyto údaje musí komisaři vyplnit a předat před zahájením funkčního období Komise a aktualizovat v případě, že se během tohoto období změní.

Poslední aktualizace: 16/10/2013 |  Začátek stránky