Echipa

Georg HAEUSLER – Şef de Cabinet

Georg HAEUSLER

georg.haeusler@ec.europa.eu
Telefon: +(32) 2 29 61082
Fax: +(32) 2 29 95387


 • Strategie şi coordonare
 • Reuniuni săptămânale
 • Personal şi administraţie
 • Relaţia cu Directorul General
 • Contacte politice

Începutul paginii

Alina UJUPAN – Şef de Cabinet adjunct

Alina UJUPAN

alina-stefania.ujupan@ec.europa.eu
Telefon: +(32) 2 29 96043
Fax: +(32) 2 29 95387


 • Contribuie la strategie şi coordonare
 • Coordonarea relaţiilor internaţionale şi interinstituţionale
 • Contacte politice
Yves MADRE – Membru al Cabinetului

Yves MADRE

yves.madre@ec.europa.eu
Telefon: +(32) 2 29 51920
Fax: +(32) 2 29 95387


 • Pieţe agricole (culturi arabile)
 • Procesul de consultare privind PAC după 2013
 • Coodonarea consiliului AGRI
 • Simplificarea PAC
 • Întreprinderi şi industrie
 • Comunicare
 • Tari membre ale UE: FR, LU, BE, NL, SLOV

 

Gwilym JONES – Membru al Cabinetului

Gwilym JONES

gwilym.jones@ec.europa.eu
Telefon: +(32) 2 29 88522
Fax: +(32) 2 29 95387


 • Lanţul de aprovizionare cu alimente
 • Justiţie şi afaceri interne
 • Politica de promovare
 • Piaţă internă
 • Regiunile ultraperiferice (POSEI)
 • Tari membre ale UE: UK, CZ, SK, FI, IRL, IT

 

Silke OBST – Membru al Cabinetului

Silke Obst

silke.obst@ec.europa.eu
Telefon: +(32) 2 29 84643
Fax: +(32) 2 29 95387


 • Relaţii cu Parlamentul European
 • Grupul pentru relaţii interinstituţionale (GRI)
 • Relaţii cu alte instituţii - Comitetul Regiunilor (CoR), Comitetul Economic şi Social (CESE), Curtea Europeană de Conturi (CCE)
 • Audit, buget
 • Execuţie, OLAF
 • Serviciul de audit intern
 • Politica privind concurenţa
 • Ajutoarele de stat
 • Tari membre ale UE: DE, AT, SE, DK
 • Afaceri juridice - aspecte generale (încălcarea legislaţiei comunitare, Serviciul juridic, Ombudsman, petiţii)

 

Alexandra CATALAO – Membru al Cabinetului

Alexandra CATALAO

alexandra.catalao@ec.europa.eu
Telefon: +(32) 2 29 53291
Fax: +(32) 2 29 95387


 • Pieţe agricole (cu excepţia culturilor arabile)
 • Plăţi directe
 • Programe de dezvoltare rurală (E, F, G)
 • Extindere
 • SAPARD, IPARD
 • Transport, taxe şi uniune vamală
 • Societate informaţională şi media
 • Tari membre ale UE: PT, ES, EE, LV, LT, MT

 

Ioana Rusu – Membru al Cabinetului

Ioana Rusu – Membru al Cabinetului

ioana-eleonora.rusu@ec.europa.eu
Telefon: +(32) 2 29 96918
Fax: +(32) 2 29 95387


 • Politica de calitate şi Agricultura ecologică
 • Condiţionalitate
 • Dezvoltare rurală (durabilitatea şi calitatea agriculturii)
 • Fonduri structurale
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Sănătate publică, Afaceri sanitare şi veterinare (SANCO)
 • Afaceri economice şi financiare
 • Bioenergie, biomasă, silvicultură, OMG şi resurse genetice
 • Mediu şi energie
 • Schimbări climatice
 • Ştiinţă şi cercetare
 • Tari membre ale UE: RO, HU, PL, BG, IT, EL, CY
Raluca NASTASE – Personal Assistant to the Commissioner

Raluca NASTASE

raluca.nastase@ec.europa.eu
Telefon: +(32) 2 29 63702
Fax: +(32) 2 29 95387


 • Agenda Comisarului
 • Relaţiile cu societatea civilă şi ONG-urile
 • Educaţie, Cultură, Multilingvism şi Tineret
 • Afaceri Maritime şi Pescuit
 • Statistice
 • Opotunităţi egale
 • Relaţia cu Directoratul General pentru Informatică
 • ESTAT, MAREESTAT, MARE
Christine FRANKE – Asistent al Cabinetului

Christine FRANKE

christine.franke@ec.europa.eu
Telefon: +(32) 2 29 84524
Fax: +(32) 2 29 95387


 • Coordonarea Consiliului (împreună cu Yves Madre)
 • Planificarea agendei
 • Cooperarea cu DG Agricultură
 • Briefinguri, reuniuni ale Cabinetului AGRI
 • Acord cu Cabinetul AGRI
 • Parlamentul European (împreună cu Silke Obst)
Caroline KERKAERT – Asistent al Cabinetului

Caroline KERKAERT

caroline.kerkaert@ec.europa.eu
Telefon: +(32) 2 29 60194
Fax: +(32) 2 29 95387


 • Administrarea şi bugetul Cabinetului
 • Personal, sprijin administrativ, instruire
 • Comitetul personalului
 • Securitate, acces la documente
 • Traduceri (DGT), Infrastructură şi logistică (OIB), Oficiul pentru selecţia personalului (EPSO), Interpretare (SCIC)
 • Comitetul de monitorizare a auditului
Ann BASSO-VENLET – Asistent al comisarului

Ann BASSO-VENLET

ann.basso@ec.europa.eu
Telefon: +(32) 2 2984194
Fax: +(32) 2 2995387


Stephanie WEISS – Asistent pentru Georg Haeusler

Stephanie WEISS

stephanie.weiss@ec.europa.eu
Telefon: +(32) 2 2951377
Fax: +(32) 2 2995387


Claudia SUCIU – Asistent pentru Alina Ujupan

Claudia SUCIU

Viorica-Claudia.Suciu@@ec.europa.eu
Telefon: +(32) 2 2959801
Fax: +(32) 2 2995387

 


Béatrice DE VILLE-LEFEBVRE – Asistent pentru Gwilym Jones şi Silke Obst

Béatrice DE VILLE-LEFEBVRE

beatrice.de-ville-lefebvre@ec.europa.eu
Telefon: +(32) 2 2957059
Fax: +(32) 2 2995387


Valeria TACHIS – Asistent pentru Yves Madre şi Alexandra Catalao

Valeria TACHIS

valeria.tachis@ec.europa.eu
Telefon: +(32) 2 2953068
Fax: +(32) 2 2995387


Jana MACHARIKOVA – Arhivă

Jana MACHARIKOVA

jana.macharikova@ec.europa.eu
Telefon.: +(32) 2 29 54513
Fax: +(32) 2 2995387


Ingrid VAN DER GEUGTEN – Archivă

Ingrid VAN DER GEUGTEN

ingrid.van-der-geugten@ec.europa.eu
Telefon: +(32) 2 2988524
Fax: +(32) 2 2995387


Lucien VAN ROSSUM – Şofer

Lucien VAN ROSSUM


Panayotis KEKATOS – Şofer

Panayotis KEKATOS


Începutul paginii

Ultima actualizare: 09/09/2014 |  Începutul paginii