Juncker Commission family photo
Komisję tworzy kolegium 28 komisarzy, w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący. Komisarze, po jednym z każdego państwa członkowskiego UE, stanowią przywództwo polityczne Komisji w pięcioletnich kadencjach. Przewodniczący powierza każdemu komisarzowi odpowiedzialność za określony obszar polityki.

Wg funkcji

Wg zespołu zadaniowego

Wg nazwiska

Pobierz plakat

DownloadPDF - 1.08 MB