Juncker Commission family photo
Kommissionen består af kommissærkollegiet med 28 medlemmer, herunder formanden og næstformændene. Kommissærerne, én fra hvert EU-land, står for Kommissionens politiske ledelse i deres 5-årige embedsperiode. Hver kommissær får af formanden ansvaret for bestemte politikområder.

Commissioners

Funktion

Projektteam

Navn

Files

/commission/file/download-poster-commissioners_daDownload en plakat af kommissærerne

DownloadPDF - 1.08 MB