Kontaktní údaje

Address:

Evropská komise

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 1049 Brusel

Belgium

Kontakt pro tisk

Dotazy pracovníků sdělovacích prostředků zodpovídá Tisková služba Evropské komise.

Oblast působnosti

 • Boj proti diskriminaci, posilování rovnosti žen a mužů, jednání o navrhované antidiskriminační směrnici, která by zakázala diskriminaci ve všech oblastech, v nichž má EU pravomoc.
 • Urychlené přijetí reformy v oblasti ochrany údajů v EU, modernizace a zjednodušení předpisů zaměřených na ochranu spotřebitelů při nákupech digitální cestou a online.
 • Závěrečné jednání se Spojenými státy, které by mělo směřovat k dohodě o ochraně soukromí občanů EU bez ohledu na to, kde žijí.
 • Zřízení nezávislého úřadu evropského veřejného žalobce (do roku 2016), který bude dohlížet na rozpočet EU a bránit podvodům, posílení soudní spolupráce v trestních věcech.
 • Závěrečná fáze přistoupení EU k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy
 • Dohled nad tím, aby všechny návrhy Komise byly v souladu s Listinou základních práv Evropské unie.

Věra Jourová je členkou těchto projektových týmů:

DownloadPDF - 99.94 KB

Slyšení v Evropském parlamentu

DownloadPDF - 198.08 KB
DownloadPDF - 418.52 KB

Pracovní tým

Věře Jourové je při každodenní práci k dispozici její tým.
Pracovní tým

Pracovní program

Schůze a zasedání

Tue 24 May

Pracovní program

Ms Vĕra Jourová in Lisbon: speaks at 1st European Congress on a Justice Friendly to the Children and meets Ms R. Faden, Head of Cabinet of the Prime Minister of Portugal

With: Věra Jourová
Wed 25 May

Pracovní program

Ms Vĕra Jourová receives Mr C. de Swardt, CEO of Transparency International

With: Věra Jourová

Životopis

Czech nationality.

Evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů
 • Od roku 2014
Ministryně pro místní rozvoj
 • 2014
Koncipientka, advokátní kancelář Bezděk & Partners
 • 2013
Ředitelka společnosti Primavera Consulting Ltd. – poradenství v oblasti evropských fondů
 • 2006–2013
Magisterský titul v oboru práva, Univerzita Karlova v Praze
 • 2012
Náměstkyně ministra pro místní rozvoj
 • 2003–2006
Vedoucí Odboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina
 • 2001–2003
Tajemnice a mluvčí městského úřadu Třebíč
 • 1995–2000
Magisterský titul v oboru teorie kultury, Univerzita Karlova v Praze
 • 1991
Poradenská činnost na západním Balkáně týkající se přistoupení k EU
 • 2006–2011