Aktuálne informácie z tejto oblasti sú dostupné na webovej lokalite Európskeho parlamentu:

Prejsť na webovú lokalitu s aktuálnymi informáciamiPokračovať na archivovanú webovú lokalitu

Táto stránka bola uložená do archívu 24/07/2012
24/07/2012

Navigačný riadok

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Spolurozhodovanie alebo tzv. riadny legislatívny postup

Na týchto stránkach nájdete informácie o spolurozhodovacom postupe, ktorý sa po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy stal tzv. riadnym legislatívnym postupom (článok 294 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) a o úlohách, ktoré v rámci tohto postupu zohrávajú tri inštitúcie (Európsky parlament, Rada a Komisia).

Stránky obsahujú informácie o samotnom postupe (vrátane odkazov na Zmluvu o fungovaní EÚ, príslušný právny základ pdf - 102 KB [102 KB] English (en) , praktickú príručku Spolurozhodovanie krok za krokom English (en) français (fr) ) a o všetkých predpisoch, ktoré sú v procese schvaľovania, alebo ktoré už boli prijaté.

Nájdete tu taktiež odkazy na stránky ostatných legislatívnych orgánov (Európsky parlament a Rada). V prípade ďalších otázok nás kontaktujte.

Maroš ŠEFČOVIČ

Maroš ŠEFČOVIČ
podpredseda Komisie, komisár pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti

"Po schválení Lisabonskej zmluvy sa riadny legislatívny postup, ktorý si vyžaduje súčinnosť Rady, Parlamentu a Komisie, stal štandardným spôsobom prijímania právnych predpisov. Prostredníctvom tohto partnerstva medzi inštitúciami, ktoré je jedinečným a konkrétnym vyjadrením spoločného záujmu Európskej únie, jej členských štátov a občanov, sa vytvára legislatíva, ktorá je potrebná na riešenie budúcich výziev."

Na začiatok