Pentru informaţii actualizate, consultaţi site-ul Parlamentului European.

Vreau să consult informaţiile actualizateVreau să vizitez totuşi site-ul

Acest site a fost arhivat la data de 24/07/2012
24/07/2012

Cale de navigare

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

CODECIZIA sau „procedura legislativă ordinară”

Site-ul oferă informaţii cu privire la codecizie - cunoscută, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la ‎Lisabona, ca „procedura legislativă ordinară” (articolul 294 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene - TFEU). De asemenea, prezintă rolul jucat de cele trei instituţii implicate (Parlamentul European, Consiliul European şi Comisia Europeană).

Pe lângă datele cu privire la procedura în sine (inclusiv trimiteri la Tratat, la actele juridice de bază relevante pdf - 102 KB [102 KB] English (en) şi la un ghid practic intitulat „Codecizia pas cu pas English (en) français (fr) ”), site-ul vă pune la dispoziţie informaţii despre toate dosarele legislative care se află în diferite etape ale procedurii sau care au fost deja adoptate.

Vă invităm să consultaţi şi linkurile către site-urile colegislatorilor (Parlamentul European şi Consiliul). Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să vă adresaţi punctelor de contact relevante.

Maroš ŠEFČOVIČ

Maroš ŠEFČOVIČ
Vicepreşedinte, comisar pentru relaţii interinstituţionale şi administraţie

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, procedura legislativă ordinară la care participă Consiliul, Parlamentul şi Comisia a devenit modalitatea standard de luare a deciziilor. Prin intermediul acestui parteneriat dintre instituţii, interesele comune ale Uniunii Europene, statelor membre şi cetăţenilor sunt reprezentate într-un mod unic, vizibil, care permite crearea legislaţiei necesare pentru a face faţă provocărilor viitoare.

Începutul paginii