Aktualne informacje można znaleźć na stronie Parlamentu Europejskiego:

Zobacz aktualne informacjeZobacz zarchiwizowaną stronę

Strona zarchiwizowana dnia 24/07/2012
24/07/2012

Ścieżka nawigacji

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

WSPÓŁDECYZJA, czyli „zwykła procedura ustawodawcza”

Strony te zawierają informacje na temat współdecyzji, znanej też od momentu wejścia w życie traktatu lizbońskiego jako „zwykła procedura ustawodawcza” (art. 294 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)). Omówiono również na nich rolę, jaką odgrywają w ramach tej procedury trzy instytucje UE (Parlament Europejski, Rada i Komisja).

Można tu znaleźć informacje na temat samej procedury (odniesienia do traktatu, podstawa prawna pdf - 102 KB [102 KB] English (en) , praktyczny przewodnik „Współdecyzja krok po kroku English (en) français (fr) ”), a także na temat wszystkich wniosków legislacyjnych, które obecnie znajdują się na różnych etapach procedury lub już zostały przyjęte.

Zamieszczono tu również przydatne linki do stron pozostałych współprawodawców (Parlament Europejski i Rada), na których znajdują się dodatkowe informacje. Aby zadać pytanie, proszę zajrzeć na stronę informującą o tym, jak można się z nami skontaktować.

Maroš ŠEFČOVIČ

Maroš ŠEFČOVIČ
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Stosunków Międzyinstytucjonalnych i Administracji

Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego zwykła procedura ustawodawcza z udziałem Rady, Parlamentu i Komisji stała się standardowym sposobem podejmowania decyzji. Dzięki tej współpracy instytucji wspólne interesy Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i obywateli wyrażane są w konkretny, jedyny w swoim rodzaju sposób, który umożliwia przyjęcie potrzebnych przepisów, aby sprostać wyzwaniom przyszłości.

Początek strony