Informazzjoni appdejtjata tinsab fil-websajt tal-Parlament Ewropew:

Link għal informazzjoni appdejtjataŻur il-websajt xorta waħda

Dan is-sit ġie arkivjat (24/07/2012)
24/07/2012

Mogħdija tan-navigazzjoni

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

KODEĊIŻJONI jew il-"proċedura leġiżlattiva ordinarja"

Dan il-websajt jipprovdi informazzjoni dwar il-kodeċiżjoni jew il-"proċedura leġiżlattiva ordinarja" kif inhi magħrufa bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Liżbona (Artikolu 294 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE)). Hu jagħti ħarsa lejn ir-rwoli li għandhom fiha t-tliet istituzzjonijiet (il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, u l-Kummissjoni).

Il-websajt għandu jwassallek informazzjoni dwar il-proċedura nfisha (inklużi referenzi għat-Trattat, il-bażijiet legali rilevanti pdf - 102 KB [102 KB] English (en) , gwida prattika bl-isem "kodeċiżjoni pass pass English (en) français (fr) "), u l-fajls leġiżlattivi kollha li jiġu ttrattati fil-fażijiet differenti tal-proċedura jew li ġew adottati.

Jeżistu wkoll links utli għall-websajt tal-koleġiżlaturi (il-Parlament Ewropew u l-Kunsill), li jagħtu informazzjoni addizzjonali. Għal kull mistoqsija oħra, jekk jogħġbok irreferi għall-kuntatti rilevanti.

Maroš ŠEFČOVIČ

Maroš ŠEFČOVIČ
Viċi President - Kummissarju għar-relazzjonijiet Interistituzzjonali u l-Amministrazzjoni

"Bit-Trattat ta' Liżbona, il-proċedura leġiżlattiva ordinarja li tgħaqqad flimkien lill-Kunsill, il-Parlament u l-Kummissjoni saret il-mod standard ta' kif jittieħdu d-deċiżjonijiet. Permezz ta' din l-għaqda bejn l-istituzzjonijiet, l-interessi komuni tal-Unjoni Ewropea, tal-Istati Membri tagħha u taċ-ċittadini tagħha huma definiti b'mod uniku u tanġibbli, bil-ħolqien tal-leġiżlazzjoni meħtieġa biex jiġu ffaċċjati l-isfidi tal-ġejjieni."

Bidu tal-pagna