Naujausią informaciją rasite Europos Parlamento svetainėje.

Į svetainę su naujausia informacijaĮ archyvuotą svetainę

Šī vietne tika arhivēta
24/07/2012

Navigācijas ceļš

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

KOPLĒMUMS jeb “parastā likumdošanas procedūra”

Vietnē piedāvāta informācija par koplēmumu jeb “parasto likumdošanas procedūru”, kā tā definēta Lisabonas līgumā (Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 294. pantā). Tajā arī aplūkoti šajā procedūrā iesaistīto triju iestāžu (Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas) uzdevumi.

Šeit atradīsit arī pašas procedūras aprakstu (tostarp atsauces uz Līgumu, attiecīgajiem juridiskajiem pamatojumiem pdf - 102 KB [102 KB] English (en) , praktiskām vadlīnijām “Koplēmumu pieņemšana soli pa solim English (en) français (fr) ”, kā arī visām likumdošanas lietām, — gan izskatīšanā esošām, gan jau izskatītām lietām).

Tajā ir arī noderīgas saites uz likumdevēju (Eiropas Parlamenta un Padomes) vietnēm, kur sniegta papildu informācija. Ja ir vēl kādi jautājumi, lūdzam sazināties ar attiecīgajām kontaktpersonām.

Marošs ŠEFČOVIČS

Marošs ŠEFČOVIČS
Priekšsēdētāja vietnieks — Iestāžu attiecību un administratīvo jautājumu komisārs

"Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā parastā likumdošanas procedūra, kas paredz Padomes, Parlamenta un Komisijas iesaistīšanos, ir kļuvusi par standarta lēmumu pieņemšanas veidu. Pateicoties šai partnerībai starp iestādēm, unikālā un konkrētā veidā tiek izteiktas Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un tās iedzīvotāju kopējās intereses, un tiek izstrādāta likumdošana, kas ir nepieciešama, lai pārvarētu nākotnes izaicinājumus.

Lapas augša