Jaunākā informācija atrodama Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē:

Saite uz jaunāko informācijuVienalga aplūkot šo vietni

Ši tinklavietė buvo archyvuota (24/07/2012)
24/07/2012

Naršymo kelias

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

BENDRO SPRENDIMO PROCEDŪRA arba „įprasta teisėkūros procedūra“

Šioje interneto svetainėje rasite informacijos apie bendro sprendimo procedūrą arba „įprastą teisėkūros procedūrą“, kaip ji yra vadinama įsigaliojus Lisabonos sutarčiai (pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnį). Taip pat sužinosite, kokį vaidmenį šioje procedūroje atlieka trys institucijos: Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija.

Svetainėje supažindinama su pačia procedūra (taip pat pateikiamos nuorodos į Sutartį, susijusius teisės aktus, kuriais ji grindžiama pdf - 102 KB [102 KB] English (en) , praktinį vadovą „Bendro sprendimo procedūros etapai English (en) français (fr) "), ir su teisės aktais, kurie yra svarstomi arba jau priimti pagal šią procedūrą.

Taip pat pateikiama nuorodų į kitų teisėkūros institucijų – Europos Parlamento ir Tarybos – svetaines, kuriose rasite papildomos informacijos. Jei turite daugiau klausimų, kreipkitės nurodytais kontaktiniais adresais.

Maroš ŠEFČOVIČ

Maroš ŠEFČOVIČ
Pirmininko pavaduotojas, už institucijų ryšius ir administravimą atsakingas Komisijos narys

"Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, įprasta teisėkūros procedūra, kurioje dalyvauja Taryba, Parlamentas ir Komisija, tapo standartiniu sprendimų priėmimo būdu. Toks institucijų bendradarbiavimas sudaro sąlygas siekti konkrečių tiek Europos Sąjungai, tiek jos valstybėms narėms ir jų piliečiams naudingų rezultatų ir kurti ateities uždaviniams spręsti reikalingus teisės aktus.

Į puslapio pradžią