Up-to-date information available on the site of the European Parliament.

Link to up-to-date informationVisit the website anyway

This site has been archived on (24/07/2012)
24/07/2012

Navigacijski put

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

SUODLUČIVANJE ili "redoviti zakonodavni postupak"

Ovo web-mjesto pruža informacije o suodlučivanju ili "redovitom zakonodavnom postupku", pod kojim je nazivom poznat od stupanja Ugovora iz Lisabona na snagu (članak 294. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (TFEU)). Također razmatra uloge koje pritom igraju tri institucije (Europski parlament, Vijeće i Komisija).

pdf - 102 KB [102 KB] English (en) Web-mjesto pružit će vam informacije o samom postupku (uključujući reference na Ugovor, relevantne pravne osnove pdf - 102 KB [102 KB] English (en) , praktični vodič pod nazivom "detaljni opis postupka suodlučivanja English (en) français (fr) ") te zakonodavne spise koji se obrađuju u različitim fazama postupka ili su već prihvaćeni.

Tu se nalaze i korisne poveznice na web-mjesta sudionika u zakonodavnom postupku (Europski parlament i Vijeće) na kojima možete pronaći dodatne informacije. Odgovore na sva dodatna pitanja potražite putem odgovarajućih kontakata.

Maroš ŠEFČOVIČ

Maroš ŠEFČOVIČ
Potpredsjednik – povjerenik za međuinstitucionalne odnose i upravu.

"Prihvaćanjem Ugovora iz Lisabona, redoviti zakonodavni postupak u kojem sudjeluju Vijeće, Parlament i Komisija postao je standardan način donošenja odluka. Ovakvim partnerstvom među institucijama zajednički interesi Europske unije, njezinih država članica i građana izražavaju se na jedinstven i opipljiv način, stvaranjem potrebnog zakonodavstva koje će moći odgovoriti na izazove budućnosti."

Top of the page