Ajan tasalla olevaa tietoa on saatavilla Euroopan parlamentin verkkosivustolta.

Ajantasaiselle sivustolleArkistoidulle sivustolle

Sivusto on arkistoitu (24/07/2012)
24/07/2012

Navigointipolku

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

YHTEISPÄÄTÖSMENETTELY eli tavallinen lainsäätämisjärjestys

Tällä sivustolla esitellään EU:n yhteispäätösmenettelyä eli tavallista lainsäätämisjärjestystä, kuten sitä kutsutaan Lissabonin sopimuksen tultua voimaan (sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) 294 artikla). Lisäksi kuvataan yhteispäätösmenettelyyn osallistuvien EU:n toimielinten – Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio – rooleja ja yhteistyötä menettelyn aikana.

Sivustolla on myös tietoa yhteispäätösmenettelyn oikeusperustasta pdf - 102 KB [102 KB] English (en) ja käytännön toimista English (en) français (fr) sekä tietoa menettelyn eri vaiheista ja sen aikana hyväksytyistä asiakirjoista.

Lisätietoa aiheesta voi saada Euroopan parlamentin ja neuvoston sivuille johtavien linkkien kautta. Sivustolla ilmoitetaan myös yhteystiedot lisätietojen pyytämistä varten.

Maroš ŠEFČOVIČ

Maroš Šefčovič
komission varapuheenjohtaja – institutionaaliset suhteet ja hallinto

"Lissabonin sopimuksen myötä on tavalliseksi lainsäätämisjärjestykseksi tullut neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission yhteispäätösmenettely. Tässä toimielinten yhteistyössä EU:n, sen jäsenmaiden ja kansalaisten yhteiset edut konkretisoituvat, ja se mahdollistaa lainsäädäntötyön, jolla kyetään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin."

Sivun alkuun