Ajakohastatud teave Euroopa Parlamendi veebisaidil:

Vaata ajakohastatud teavetVaata arhiveeritud saiti

Veebisait on arhiveeritud (24/07/2012)
24/07/2012

Navigatsioonitee

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

KAASOTSUSTAMISMENETLUS ehk nn seadusandlik tavamenetlus

Käesoleval veebisaidil leidub teave kaasotsustamismenetluse ehk nn seadusandliku tavamenetluse kohta, nagu seda tuntakse seoses Lissaboni lepingu jõustumisega (Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) Artikkel 294). Samuti käsitletakse kolme institutsiooni - (Euroopa Parlament, Ülemkogu ja Komisjon) - ülesandeid.

Veebisaidil leidub teave menetluse kohta (sealhulgas viited lepingule, asjakohastele õiguslikele alustele pdf - 102 KB [102 KB] English (en) , praktilisele juhisele, milles käsitletakse kaasotsustamismenetlust etapiviisiliselt English (en) français (fr) ) ning kõigile jõustunud või menetluse erinevates etappides olevatele õigusaktidele.

Samuti leiate te kasulikud lingid kaasseadusandjate (Euroopa Parlament ja Ülemkogu) veebilehtedele, mis pakuvad lisatevat. Täiendavate küsimuste esitamiseks kasutage palun asjakohaseid kontakte.

Maroš ŠEFČOVIČ

Maroš ŠEFČOVIČ
Asepresident - Institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste volinik.

Lissaboni lepinguga on Euroopa Ülemkogu, Parlamenti ja Komisjoni hõlmav seadusandlik tavamenetlus muutunud tavaliseks otsuste tegemise viisiks. Institutsioonidevaheline koostöö väljendab Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ning kodanike ühiseid huve ainulaadsel ning tõhusal viisil, kuna selle raames luuakse tulevaste väljakutsetega tegelemiseks vajalikke õigusakte.

Tagasi üles