Aktuální informace najdete na stránkách Evropského parlamentu:

Přejít na stránku s aktuálními informacemiNavštívit původní stránku

Tato stránka byla uložena do archívu 24/07/2012
24/07/2012

Cesta

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Spolurozhodování nebo tzv. „řádný legislativní postup“

Tato internetová stránka poskytuje informace o spolurozhodování či tzv. „řádném legislativním postupu“, jak se nazývá od doby, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva (článek 294 Smlouvy o fungování Evropské unie). Také popisuje role, jež v tomto postupu zaujímají tři hlavní instituce EU (Evropský parlament, Rada a Komise).

Dále vám poskytne informace o postupu samotném (najdete zde také odkazy na Smlouvu, příslušné právní základy pdf - 102 KB [102 KB] English (en) či praktickou příručku nazvanou "Spolurozhodování krok za krokem English (en) français (fr) "). Umožňuje rovněž přístup ke všem legislativním aktům v různých stádiích řízení, i těm které již byly přijaty.

Naleznete zde také užitečné odkazy na internetové stránky dalších zákonodárných orgánů (Evropský parlament a Rada), které vám poskytnou doplňující informace. Máte dotazy? Kontaktujte nás.

Maroš ŠEFČOVIČ

Maroš ŠEFČOVIČ
Místopředseda a komisař pro interinstitucionální vztahy a administrativu

"Lisabonská smlouva učinila z řádného legislativního postupu, na němž se společně podílejí Evropská rada, Parlament a Komise, standardní způsob rozhodování. Díky tomuto partnerství mezi institucemi jsou dnes společné zájmy Evropské unie, jejích členských států a občanů vyjádřeny jedinečným a zcela konkrétním způsobem: vznikají takové právní předpisy, díky nimž můžeme čelit budoucím výzvám."

Začátek stránky